UserJolitute85
Results1
Vieša
Pranešti

Dalyko (modulio) "LPD Kūrybiškas mąstymas" dėstymo kokybės apklausa MI17

Šia apklausa siekiame sužinoti Jūsų nuomonę apie praėjusį semestrą studijuoto dalyko (modulio) dėstymo kokybę.

Apklausa yra anoniminė.

Apklausos rezultatai bus skelbiami apibendrinta forma.

Vertindami pateiktus teiginius, pažymėkite tik vieną tiksliausiai Jūsų nuomonę atspindintį variantą.

Iš anksto dėkojame už dalyvavimą.

Dalyko (modulio) pavadinimas "LPD Kūrybiškas mąstymas"

Dėstytojo vardas, pavardė- lekt. Nomeda Sindaravičienė

Įvertinkite kiek sutinkate ar nesutinkate su pateiktais teiginiais apie studijuoto dalyko (modulio) dėstymo kokybę.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1.Dėstymo pradžioje buvo nurodytos vertinimo formos ir kriterijai
2. Vertinant laikytasi paskelbtų vertinimo formų ir kriterijų
3.Turinys pateiktas aiškiai
4. Teorija iliustruota praktiniais pavyzdžiais
5. Studentai buvo skatinami formuluoti probleminius klausimus, analizuoti, diskutuoti ir kt.
6. Paskaitų laikas išnaudotas racionaliai
7. Su studentais buvo bendraujama pagarbiai
8. Atsiskaitymų rezultatai buvo aptarti (raštu arba žodžiu)
9. Esant poreikiui, dėstytojas (-a) konsultavo ne paskaitų metu
10. Buvo skatinama naudotis papildomais informaciniais šaltiniais
11. Buvo netoleruojami akademinio nesąžiningumo atvejai (nusirašinėjimo, plagijavimo ir kt.)
12. Kiek šio dalyko (modulio) užsiėmimų lankėte?
13. Jūsų pastebėjimai: