Useririnafalitar
Vieša
Pranešti

Dailės terapijos taikymo galimybės priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme

Gerbiamas respondente,

Esu Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto vaikystės pedagogikos studijų programos III kurso studentė Irina Falitar. Atlieku apklausą kursiniam rašto darbui, kuria siekiu identifikuoti dailės terapijos taikymo galimybes priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme. 

Ši anketa yra anoniminė. Jūsų pateikti atsakymai padės identifikuoti dailės terapijos taikymo galimybes priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme. Dėkoju už Jūsų laiką, bendradarbiavimą. 

Pic
Koks yra jūsų amžius?Privalomas
Koks yra jūsų pedagoginio darbo stažas?Privalomas
Kaip dažnai pastebite šias priešmokyklinio amžiaus vaikų individualias ypatybes grupėje?Privalomas
Savo grupėje nesusiduriuLabai retaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Agresyvumas
Hiperaktyvumas
Kūrybiškumas
Emocijų valdymas
Dėmesingumas
Uždarumas
Atvirumas
Laki vaizduotė
Smalsumas
Kaip sekasi vaikams įveikti priešmokyklinio amžiaus tarpsnio uždavinius?Privalomas
Labai sunkiai sekasiSunkiai sekasiLengvaiLabai lengvaiNepastebėjau
Įprastiems žaidimams būtinų fizinių įgūdžių lavinimas
Sveiko požiūrio į save kaip į auganti organizmą kurimas
Išmokti sugyventi su bendraamžiais
Bazinių skaitymo, rašymo, skaičiavimo įgūdžių vystymasis
Kasdieniam gyvenimui būtinų sąvokų supratimas
Sąžinės, moralės, vertybių skalės raida
Asmeninės nepriklausomybės siekimas
Požiūrių į socialinės grupės ir institucijas vystymasis
Pažymėkite reiškinių intensyvumą priešmokyklinėje grupėje?Privalomas
1- nepasitaiko toks reiškinys. 2-labai retai. 3-kartais. 4-dažnai. 5-labai dažnai
12345
Agresyvumas
Priešiškumas
Hiperaktyvumas
Kalba mažai arba išvis nekalba
Jaučia baimę
Perdėtai malonus, geras ir perdėtai prisirišęs prie suaugusiuju
Šlapinasi į lovą
Tuštinasi į kelnes
Serga astma
Alergiškas
Patiria tikus
Skauda galvą
Skauda pilvą
Kokiais būdais dažniausiai sužinote apie vaiko vidinius išgyvenimus, nuotaikas?Privalomas
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Kalbantis su vaiku apie jo išgyvenimus, nuotaikas
Iš vaiko piešinio
Iš vaiko piešinio ir pokalbio apie jo piešinį
Iš tėvų
Iš kitų vaikų
Kaip dažnai laisvo laiko metu vaikai patys renkasi piešti?Privalomas
Beveik niekadaRetaiKartaisDažnaiKas dieną gruėje
Pirmoje dienos pusėje
Antroje dienos pusėje
Vakare, kai grupėje lieka keli vaikai
Kokį elgesį dažniausiai pastebite vaikams piešiant?Privalomas
Pasirinkite jums tinkamus variantus.
Ar pastebėjote, kad vaikai kurie dažnai piešia, domisi dailės priemonėmis pasižymi tokiomis savybėmis?Privalomas
Kokie būna jūsų veiksmai po dailės terapijos užsiėmimo?Privalomas
Kaip dažnai taikote dailės terapijos priemones grupėje?Privalomas
NiekadaRetaiKartaisDažnaiLabai dažnai
Teplionės dažais arba kraidelėmis
Keverzionės, brūkšniavimas pieštukais, kraidelėmis
Piešimas, aplinkos daiktais
Tapymas, darbas guašu, akvarele
Darbas su moliu
Piešimas ant stiklo
Piešimas džiovintais lapais, biriomis medžiagomis
Trimačiai kūriniai iš laikraščių, folijos
Kokiais tikslais taikote dailės terapijos priemones?Privalomas
Pasirinkite jums tinkamus variantus.
Kokią reikšmę turi dailės veikla asmenybės vystymuisi svarbioms sritims?Privalomas
NeturiMažąDidelęLabai didelę
Bendravimas
Individualumo ugdymasis
Motyvacija
Pojūčiai
Suvokimas
Dėmesys
Atmintis
Mąstymas
Kalba
Intelektas
Vaizduotė
Emocijos ir jausmai
Kūrybiškumas
Kokios priežastys trukdo dažniau taikyti dailės terapijos užsiėmimus priešmokyklinio amžiaus vaikams?Privalomas
Pasirinkite jums tinkamus variantus.
Kurioms grupėms labiausiai reikalingas dailės terapijos specialistas ikimokyklinio ugdymo įstaigose?Privalomas
NereikiaReikia retaiKartais reikiaReikiaLabai reikia
Darbui su agresyvaus elgesio vaikais
Darbui su rizikos grupės vaikais
Darbui su vaikais patiriančiais hiperaktyvumo būsenas
Darbui su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais
Darbui su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais
Darbui su kolektyvu
Darbui su pedagogais
Visiems priešmokyklinio amžiaus vaikams