Būtingės naftos terminalas

Sveiki, esu I kurso LSMU, veterinarinės medicinos studentė ir darau apklausą norėdama sužinoti jūsų nuomonę ir požiūrį į naftos terminalo įtaką ekosistemai, žmogui ir gyvūnams. Ačiū už atsakymus! :)

5. Kaip naftos terminalas kenkia žmogui ir gyvūnams?
Gyvūnams ir žmogui kenkia nafta, išmetami teršalai.
Teršia aplinką nuodingomis nuotekomis
Teršalais, kurie gali sukelti gyvūnų ir žmogaus sveikatos sutrikimus.
mirśta žuvys, eutrifikacija, žuvų riebaluose kaupiasi kenksminga medžiaga, kurios gauna ir žmogus, jei suvalgo tą žuvį
Nežinau
Taršos pasekoje atsiranda rugštieji lietūs, kurie daro žalą demdirbystei, gyvūnų buveinėm, patiems gyūnams.
Idk
Sukelia rūgštųjį lietų- iškrenta į upes, ant augalų ir patenka į gyvūnų virškinimo traktą
Naikinami miškai, užimami plotai terminalo plėtrai, perdirbtos naftos atliekos taip pat yra problema.
Išsiliejus gyvūnai apsineša nafta, paukščiai nebegali skristi nes sukimba sparnai. Užteršiamas vanduo