Būtingės naftos terminalas

Sveiki, esu I kurso LSMU, veterinarinės medicinos studentė ir darau apklausą norėdama sužinoti jūsų nuomonę ir požiūrį į naftos terminalo įtaką ekosistemai, žmogui ir gyvūnams. Ačiū už atsakymus! :)

4. Kaip Būtingės naftos terminalas teršia aplinką?
Išmeta naftą į aplinką, teršalus.
Naftos nuotekiai
Naftos produktai patenka į aplinką (vandenį), į orą.
Naftos teršalais vandenyje
Nežinau
Teršia orą.
Idk nafta
sukelia rūgštųjį lietų- nudegina medžių apsauginį važkinį sluoksnį
Galimomis naftos tiekimo avarijomis.
Išsiliejimais, į ora patenkančiomis medžiagomis