Usernorbertas.micknas8
Vieša
Pranešti

Būsimų ir esamų muzikos mokytojų improvizavimo gebėjimų taikymas muzikos pamokoje - kopija

Sveiki studentai, esu  muzikos pedagogikos ketvirto kurso studentas. Man, kaip būsimam mokytojui yra labai svarbi jūsų nuomonė apie muzikos improvizaciją. Tad labai norėčiau iš jūsų sužinoti atsakymus į man rūpimus klausimus. Šio tyrimo tikslas – Atskleisti būsimų ir esamų muzikos mokytojų požiūrį į kūrybiškumo ugdymo(si) galimybes, taikant muzikinę improvizaciją.

Tad labai noriu paprašyti jūsų atsakyti nuoširdžiai į šiuos klausimus. Anketa yra anoniminė.

norbertas.micknas8@gmail.com

Jūsų amžius?
Jūsų lytis?
Kokį išsilavinimą esate įgyję?
Kokią aukštąją mokyklą esate baigę arba kurioje dar mokotes?
Apibūdinkite kas yra improvizacija savais žodžiais.
Kuris kūrybiškumo apibūdinimas jums atrodo teisingiausias? (Pasirinkite vieną variantą arba įrašykite savo)
Ar taikote improvizacines užduotis muzikos pamokos metu?
Ar reiktų taikyti improvizaciją muzikos pamokos metu? Kodėl?
Kaip dažnai naudojate improvizaciją praktikos metu per muzikos pamokas.
Jei pasirinkote varianta NIEKADA, trumpai argumentuokite kodėl?
Kiek svarbu muzikos mokytojui mokėti improvizuoti. Kodėl?
Ar reikalinga muzikinė improvizacija muzikos pamokose? Kiek ir kodėl?
Ar improvizavimo galima išmokti?
Pagrįskite savo atsakymą ar improvizacijos galima išmokti?
Kaip vertinate savo improvizacinius gebėjimus?
Kokias improvizacijos rūšis naudojate muzikos pamokose?
Kaip improvizuoti jum patinka labiausiai? Kodėl?
Kokia improvizacijos rūšis jum patinka labiau?
Kaip jūsų nuomone improvizuoti yra lengviau grupelėse ar vienam? Kodėl?
Kokie įgūdžiai reikalingi improvizacijai?
Jei muzikos pamokos metu taikote improvizacines užduotys pažymėkite kokias taikote, jei ne – nežymėkite nieko.
Labai dažnaiDažnaiRetaiNiekada
Dainuojant
Grojant muzikos instrumentais
Judant pagal muziką
Ritmuojant (mušant ritmą lazdelėmis, plojant delnais, pasitelkiant kūno perkusiją...)
Mėgdžioti įvairius gyvūnų ir gamtos skleidžiams garsus
Kita (įrašykite) :
Jei improvizujate papildoma veikla ir pasirinkote skiltį kitą, kokia tai veikla yra? Įršykite
Kaip improvizuoti jums patinka (jei neimprovizuojate, kuri improvizainė veikla patiktų) labiausiai?
Labai patinkaPatinkaNelabai patinkaNepatinka
Dainuojant
Grojant muzikos instrumentais
Judant pagal muziką
Ritmuojant (mušant ritmą lazdelėmis, plojant delnais, pasitelkiant kūno perkusiją...)
Mėgdžioti įvairius gyvūnų ir gamtos skleidžiams garsus
Kita (įrašykite) :
Jei improvizujate papildoma veikla ir pasirinkote skiltį kitą, kokia tai veikla yra? Įršykite.