Uservytaslll
Results627
Vieša
Pranešti

Buhalterių darbo priemonių ir kokybės tyrimas

Šis tyrimas yra skirtas buhalterių darbo priemonių kokybės nustatymui ir įvertinimui. Anketa yra anoniminė. Anketos atsakymai bus naudojami tik apibendrintoms išvadoms. Labai prašytume sąžiningai atsakyti į anketos klausimus taip išlaikant tyrimo kokybę.

 

Iš anksto dėkojame už atsakymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Jūsų amžius?
Jūsų išsimokslinimas?
Kaip vertinate, kuri buhalterinė sistema būtų geresnė darbui (praktiškesnė, patogesnė ir pan.)?
(Įdiegiama kompiuteryje) -3-2-10123 (Pasiekiama internete)
Svarba
Įvertinkite, kiek jūsų naudojama buhalterinė sistema atitinka jūsų lūkesčius?
(Visiškai neatitinka) -3-2-10123 (Visiškai atitinka)
Vertinimas
Ar naudojate papildomas programas kaip priedą prie pagrindinės buhalterinės sistemos?
Jeigu galėtumėte, kokią galimybę (funkciją) pridėtumėte į jūsų dabar naudojamą buhalterinę sistema?
Kiek dažnai jums tenka pildyti dokumentus pvz. sutartis, raštus, įsakymus?
(Labai retai) -3-2-10123 (Labai dažnai)
Dažnumas
Ar norėtumėte, kad jūsų išrašomi dokumentai pvz. sutartys, raštai, įsakymai ar ataskaitos institucijoms pvz. VMI, SODRA, aplinkos apsaugos departamentui, muitinei, statistikos departamentui būtų archyvuojami internetinėje saugykloje?
(Tikrai ne) -3-2-10123 (Tikrai taip)
Pasirinkite
Kiek dažnai jums tenka pildyti ataskaitas valstybinėms institucijoms pvz. VMI, SODRA, aplinkos apsaugos departamentui, muitinei, statistikos departamentui?
(Labai retai) -3-2-10123 (Labai dažnai)
Dažnumas
Ar yra poreikis pateikti vadovams ar vadybininkams paskaičiuotą informaciją iš buhalterinių duomenų?
(Poreikis mažas) -3-2-10123 (Poreikis didelis)
Poreikis
Ar norėtumėte, kad dalį jums aiškaus darbo programa atliktų automatiškai?
(Tikrai ne) -3-2-10123 (Tikrai taip)
Pasirinkite
Ar norėtumėte plėsti tos pačios darbo srities draugų, bendraminčių ar kolegų ratą, su kuriais galėtumėte keistis aktualia informacija darbo klausimais ar laisvalaikiu bendrauti internete?
(Tikrai ne) -3-2-10123 (Tikrai taip)
Pasirinkite
Ar jums būtų paranku papildomos informacinės priemonės, kurios pateiktų esminę informaciją tam tikru klausimu, kuriuo lengvai galėtumėte vadovautis?
(Tikrai ne) -3-2-10123 (Tikrai taip)
Pasirinkite
Kaip dažnai į jus kreipiasi kiti buhalteriai prašydami pagalbos ar informacijos?
(Labai retai) -3-2-10123 (Labai dažnai)
Dažnumas
Ar jus tenkina dabartinis mokamas darbo užmokestis?
(Visiškai netenkina) -3-2-10123 (Visiškai tenkina)
Pasirinkite
Ar norėtumėte pagal profesiją papildomai užsidirbti skiriant tam papildomai laiko?
(Tikrai ne) -3-2-10123 (Tikrai taip)
Pasirinkite
Ar mokėtumėte pinigus, kad kažkas atliktų mažiau kvalifikuotą darbą, o jūs galėtumėte atlikti didesnės kvalifikacijos darbą?
(Tikrai ne) -3-2-10123 (Tikrai taip)
Pasirinkite
Ar norėtumėte save realizuoti profesinėje srityje?
(Tikrai ne) -3-2-10123 (Tikrai taip)
Pasirinkite
Kuris darbas jus labiau tenkintų?
(Darbas kontoroje) -3-2-10123 (Darbas namuose)
Pasirinkite
Ar norėtumėte tobulėti ne darbo laiku?
(Tikrai ne) -3-2-10123 (Tikrai taip)
Pasirinkite