Userluraaaa
Results30
Vieša
Pranešti

Buhalterio kompetencijų identifikavimas Lietuvos įmonėse

Gerb. respondente,

Esu Vilniaus universiteto, Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto magistrantūros studijų II kurso studentė. Atlieku mokslo tiriamąjį darbą, kuriuo siekiu įvertinti buhalterių profesinius gebėjimus ir įgūdžius.

Man yra svarbi Jūsų nuomonė. Atsakymai bus naudojami statistiniam apibendrinimui baigiamojo darbo tikslais, todėl garantuojamas Jūsų pateiktų atsakymų konfidencialumas.

Iš anksto dėkoju Jums už atsakymus ir skirtą laiką.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Nurodykite, kiek svarbūs žemiau išvardinti gebėjimai sėkmingam Jūsų darbui
Visiškai nesvarbuNesvarbuIš dalies svarbuSvarbuLabai svarbu
1. Kritinis, analitinis mąstymas
2. Informacinių technologijų naudojimas
3. Komunikacija raštu (teisinga gramatika, sakinių struktūra)
4. Komandinis darbas ir bendradarbiavimas
5. Naujausios informacijos radimas ir sisteminimas
6. Streso valdymas
7. Bendravimas (grįžtamasis ryšys tarp kolegų ir vadovo)
8. Konfliktų valdymas
9. Orientacija į klientą
10. Sprendimų priėmimas
11. Etika ir sąžiningumas
12. Lankstumas (gebėjimas prisitaikyti prie įvairių situacijų)
13. Iniciatyva
14. Tarpasmeniniai įgūdžiai (kiek Jūs reiškiatės ir sąveikaujate su kolegomis)
15. Įmonės supratimas (įmonės veiklos, kultūros ir ekonominių problemų supratimas)
16. Tarpusavio ryšių palaikymas
17. Kruopštumas
2. Prašome nurodykite, kurios kompetencijos yra būtinos Jūsų darbe
Visiškai nesvarbuNesvarbuIš dalies svarbuSvarbuLabai svarbu
1.Registruoti ūkines operacijas pirminiuose apskaitos dokumentuose ir registruose
2. Rengti finansinių ataskaitų rinkinį
3. Apskaičiuoti mokesčius ir juos deklaruoti
4. Apskaičiuoti produkcijos savikainą
5. Analizuoti ir vertinti įmonės ūkinės veiklos ekonominius bei statistinius rodiklius
6. Planuoti ir palaikyti vidaus kontrolės sistemą
7. Dirbti kompiuterizuotos apskaitos programomis
8. Formuoti apskaitos politikos principus
9. Formuoti mokesčių politikos principus
10. Planuoti ir organizuoti finansų padalinio veiklą
3. Jūsų nuomone, ar reikia nuolat gilinti ir tobulinti darbui reikalingus gebėjimus, kompetencijas?
4. Dėl kokių priežasčių Jūs tobulinate savo gebėjimus ir kompetencijas? (galimi keli atsakymo variantai)
5. Jūsų lytis
6. Jūsų amžius
7. Jūsų išsilavinimas
8. Jūsų užimamos pareigos įmonėje
9. Jūsų, kaip apskaitos darbuotojo, darbo stažas
10. Jūsų darbo stažas įmonėje, kurioje dirbate šiuo metu