Biomechanikos studijų programos absolventų apklausa

Trumpa Biomechanikos studijų programos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų ir absolventų apklausa, kurios tikslas yra įvertinus trūkumus gerinti studijų programos kokybę.  

Jūsų nuomonė mums itin svarbi, tad kviečiame būti bendruomeniškais ir dalyvauti apklausoje! Anketa anoniminė, bus analizuojami tik apibendrinti duomenys.

Kurios pakopos Biomechanikos studijų programą baigėte?Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Kelintais metais baigėte Biomechanikos studijų programą?Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Kodėl pasirinkote šią specialybę?Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Įvertinkite studijų kokybęPrivalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
TaipIš daliesNeNegaliu atsakyti
Dėstytojai stengiasi ugdyti kūrybiškumą, kritinį mąstymą.
Dėstytojai pateikia naujausią medžiagą.
Dėstytojai sudomina dėstomu dalyku.
Dėstytojai dėsto aiškiai, nuosekliai.
Kurioms sritims turi būti skiriamas didesnis dėmesys?Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Koks arba kokie dalykai patiko labiausiai ir davė didžiausią naudą?Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Ar aktualu mokėti dirbti įvairiomis kompiuterinėmis programomis?Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Jei atsakydami į 7 klausimą atsakėte "TAIP", parašykite kokių konkrečių programų mokėjimas reikalingas?
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Ar reikia daugiau praktinių užsiėmimų įmonėse?Privalomas
Kuris Biomechanikos II pakopos studijų programos pavadinimas Jums atrodo patrauklesnis?Privalomas
Ar reikalinga II pakopos studijų programa anglų kalba?Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Ar rekomenduotumėte šias studijas kitiems žmonėms?Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Ar dirbate pagal specialybę?Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Ar baigus šią specialybę buvo lengva įsidarbinti?Privalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami