Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų profesinė veikla, jų priežastis, valdymas.

Esu Mykolo Riomerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto magistrantūros socialinio darbo studijų programos magistrantė  ir rašau magistrinį darbą tema – Socialinio darbuotojo patiriamas stresas  bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir jo įveika. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti stresinių veiksnių įtaką socialinio darbuotojo profesinei veiklai.

                      Apklausa anonimiška, visi gauti duomenys bus panaudoti tyrimo atlikimui ir aprašymui. Tikiuosi nuoširdžių bei atvirų atsakymų. 

                      Dėkoju už pagalbą.

2. Kokie Jūsų nuomone, veiksniai lemia neigiamą darbuotojo savijautą darbo vietoje?
kolegos
kolegos
kruvis stresas
neradimas bendros kalbos
vaikai
skubeimas
konfliktai su kolegom
per mazai poilsio
prastai organizuojamas darbas
poilsio stygius
patirties stygius
per didelis kruvis
problematiški vaikai
nezinau
bloga valdžia
Blogas kolaktyvas
bendra kolektyvo atmosfera
konfliktiskos situacijos
darbui pasiruosimas
darbine
konfliktai
darbinga
darbo vieta
kolegos
Didelis darbo krūvis. Emocinis, psichologinis išsekimas.
komandos nebuvimas daro kas ka nori
palaikimo nebuvimo is vadovu
nesusikalbėjimai tarp institucijų
klientai pikti
vadovu nesusikalbėjimai
pikciai
konfliktai su ugdytiniais
konfliktai su kolegomis
tiesioginio vadovo neivertinimas atliekamu darbu
nesusibendravimas su kolegomis
valdzios nepagarbus elgesys su pavaldiniais
ugdytiniu nepagarbus elgesys du darbuotojais
virsvalandziai, stoka kvalifikuotu specialistu konsultacijos kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje su ypac sunkiais paaugliais
globotiniu nestabili psichine bukle
vadovo palaikymas
kolektyvo nariu nesusikalbejimas nesutarimas
Mažas atlyginimas, didžiulis stresas, užkrovimas darbais net ir nepriklausantys pagal funkciją, ankštas, tamsus kabinetas.
Stresas,nesupratingumas,įtampa
Stresinės situacijos
nepasitikeimas savo jėgomis
stresas
stresai
skaldymas
darbo neapibrėžtumas, neturėjimas pagalbos ir palaikymo kritiniais atvejais, atsakomybė "už viską"
Patiriamas sresas
Psichologinis stresas.
pikciai
pikciai
asmenines
komandos nebuvimas
nesutarimai su kolegomis ir vadovais
vaikai
konfliktai
kolektyvas
klientai
kolegos
stresines situacijos
klientai
kolegos
klientai
stresines situacijos
stresas
blogi darbo santykiai
kolektyvas
konfliktai
vadovai
klientai ,kolektyvas. administarcija
atmosfera darbo vietoje
trukumas žiniu
nepalaikymas is vadovu kolegu
kolektyvas
kolegos ,klientai
kolektyvas
žinių stoka
klientai
santykis su kolegom
santykis su vadovu
Nesusikalbėjimas tarpusavį, diskriminavimas, žeminimas
Nesusikalbėjimas su kolegomis, skirtingi prioritetai, blogas darbų pasiskirstymas.
Psichosocialine aplinka
Konfliktinės situacijos tarp vaikų, kai vaikai nelanko mokyklos, blogai elgiasi per pamokas, nelaiku sugrįžta į namus; daug laiko užimantis dokumentų
Empatijos trūkumas, vadovų nuotaikų kaita ir nekompetencija
Netinkamos darbo salygos
Konfliktas
Nesusikalbėjimas tarp institucijų ir įstaigos viduje, neadekvatus darbo krūvis, mažas uždarbis
Blogas mikroklimatas
Visi išvardyti pirmame klausime veiksniai, nepagrįsti reikalavimai ir kt.
Nepagarba kitam, neatsakingas kitų požiūris į darbą ir pastangų nevertinimas.
Psichosolialiniai
Ziniu stoka.nemegstamas darbas.
Kai darbuotojas nėra vertinamas
Darbo kruvis, sunku nereaguoti i kitu emocijas, nenumatytu aplinkybiu atsiradimas
Stresas. Bloga darbo atmosfera
Maža alga, nedutarimai kolegų tarpe, nemylimas darbas
Darbdavio neigiamas požiūris į darbuotoją
Stresas, nuovargis, įtampa.
Nedraugiškas kolektyvas, darbuotojų tarpusavio konkurencija, perdėta vadovo kontrolė, demonstruojamas nepasitikėjimas, žeminimas...Per didelis darbo krūvis.
Nepagarbus elgesys su juo, jo nuomonės ignoravimas, mažas atlyginimas, bet didelis darbo krūvis, tarpusavio nuoskaudos ir konfliktai.
Neaiškios užduotys, blogi santykiai kolektyve,nuolatinė įtampa ir stresinės situacijos.
Nesaugumas, specialistų pagalbos trūkumas, darbo įvertinimo trūkumas, nesprendžiamos konfliktinės situacijos.
nesutarimai tarp kitų buto darbuotojų, administracijos apleistumas, nesidomėjimas.
konfliktai su darbuotojais, vadovais, globotiniais
Perdidelis darbo krūvis
Vienišos mamos sindromas - taip jaučiasi daug darbuotojų
Mažas atlyginimas, konfliktiški santykiai su drabuotojais/kolegomis, dideli darbo krūviai, viršvalandžiai, daug patiriamo streso, neiaškumai, netinkamai įrengtas kabinetas/pastatas, darbo priemoių trūkumas.
Perdidelė atsakomybė vienam, perdidelis darbo krūvis.
Blogas vadovas,nepakankamas įvertinimas
Blogi santykiai su kolektyvų.
Konfliktai, neaiškios užduotys, klientų nusiteikimas - bendravimas
Neapibrezti uzdaviniai, funkcijos
Konfliktai
Darbuotojų diskriminacija, stresas
Intrigos, nusistatymai, vaikų nenoras priimti pagalbos kai jiems tikrai jos reikia, vaikų nepagarba suaugusiems.
Įtampa, konfliktai, intrigos tarp darbuotojų, vaikų elgesys.
Nedarnus kolektyvas, kai nėra komandinio darbo
Sirtingai informuoti (neapjungta info)darbuotojai apie susidariusi tvarkos pakeitima
nenumatyti įvykiai
Fizinių pavojų grėsmė, užtikrinti, kad darbe kylantys pavojai būtų įvertinti ir jiems užkirstas kelias,turėti veiksmingą informavimo sistemą.
nemylimas darbas kelia darbuotojui stresa.dar valdzios poziuris i darbuotoja daug reiskia.
Nesutarimai su valdzia, apkalbos, nesutarimas su kolegomis.
žinių stoka
Socialinio darbuotojo pareigybių perkrova, pagalbos trūkumas, per didelis vaikų skaičius bendruomeniniuose globos namuose (8 vaikai iš jų 2, turintys negalią).
Įstatyminės bazės spragos, nebendradarbiaujanti policija ir kitos institucijos.
Intrigos tarp darbuotoju
Konfliktai
Žinių stoka,konfliktuojantis kolektyvas.
Nesusikalbeimas
Ne tiksliai isdestyti darbuotojo darbai, nesilaikymas bendru taisykliu.
Mažas atlygis, konfliktai tarp darbuotojų
Vadovo nepagarba, nesusikalbėjimas. Klientų keliamas stresas ir neatsižvelgimas į esamas problemas.
Prasta darbo aplinka. Klientu, kolegu nepagarba vienas kitam prastamaterialine baze.
Negatyvas.
Nuolat patiriamas stresas, mažas atlyginimas, vadovybės neįvertinias