Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų profesinė veikla, jų priežastis, valdymas.

Esu Mykolo Riomerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto magistrantūros socialinio darbo studijų programos magistrantė  ir rašau magistrinį darbą tema – Socialinio darbuotojo patiriamas stresas  bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir jo įveika. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti stresinių veiksnių įtaką socialinio darbuotojo profesinei veiklai.

                      Apklausa anonimiška, visi gauti duomenys bus panaudoti tyrimo atlikimui ir aprašymui. Tikiuosi nuoširdžių bei atvirų atsakymų. 

                      Dėkoju už pagalbą.

1. Kokie Jūsų nuomone, veiksniai lemia teigiamą darbuotojo savijautą darbo vietoje?
vadovu poziuris
pozityvas
kolegos
kolegos
poziuris i darba
vieta
pozityvas
kolegu santikis
geras poilsis
nedidelis darbo kruvis
geras kolektyvas
gera nuotaika
geri zmonės
saugi aplinka
geri vaikai
geras kolektyvas
gera alga
Gera atmosfera kolektyve
gera kolektyvo atmosfera
gera kolektyvo atmosfera
gera atmosfera
draugiska atmosfera
draugiskas bendravimas
aiskus darbas
darbas komandoje
pasitikejimas savimi
kolegos
aplinka
Motyvacija, gerai besisekantis darbai
kolektyvas
pagalba vienas kitam kolegu
darbo salygos
kolegos
geri santykiai
bendradarbiai
atmosfera darbo vietoje, vadovo palaikymas
nekonfliktinis kolektyvas, motyvuotas darbo uzmokestis
tinkamos darbo salygos, vadovo palaikymas
pagal istatyma nustatyta tvarka darbuotojui priklausomas poilsis, galimybe ji isnaudoti
klimatas darbo vietoje. tai reiskia vieningas draugiskas kolektyvas
kuomet darbuotojas yra motyvuotas vadovo, paskatintas atitinkamu atlyginimu
tiesioginio vadovo atliktu darbu ivertinimas
Nesąmininga jūsų anketa, perskaitykit ir susitvarkykit, gėda magistrantei turėtų būti tokią anketą pateikti.
kolektyvo vienybe, palaikymas
motyvuotas atlyginimas
vieningas kolektyvas
Geras atlyginimas, mažiau patyriamas stresas, ne užkrovimas visas darbais, erdvus, šviesus ir atskiras kabinetas.
Geri santykiai,susikalbėjimas
Motyvacija ir teigiami ryšiai organizacijoje
meile darbui
geras santikis
kolegos
komandos darbas
funkcijų apibrėžtumas, netipinių situacijų valdymo įgudžiai, pasitikėjimas savo kompetencija ir profesionalumu
Gera komanda. Taip pat daug itakos turi darbdaviu poziuris.
Mikro klimatas
istatymai
darna ,palaikymas vadovu
Gera nuotaika
kolegos
kolegu palaikymas
kolektyvas
darna
kolektyvas
kolegos
palaikymas is vadovu
kolektyvas ,geri santykiai su vadovais ,su klientais
kolektyvas
kolegos
palaikymas is kolegu
pagarba darbui
darbo salygos
geri darbo santykiai
kolektyvas,komanda
darbo sa-ligos
darbo vieta kolektyvas , klientai
praktika ,stazas
atmosfera darbo vietoje
zinios
palaikymas is vadovu ,kolegu,
kolegų palaikymas
kolegos ,klientai.
aplinka
žinios
kolektyvas
palaikymas iš kolegų
santykis su klientu
Pozityvi aplinka,draugiški kolegos,bendradarbiavimas.
Puikios darbo sąlygos, darbo priemonės, darbuotojo motyvavimas, paskatinimas
Aplinka
Tarpusavio sutarimas tarp vaikų ir darbuotojų, vieningų reikalavimų laikymasis vaikų atžvilgiu, tolygus darbų pasiskirstymas tarp darbuotojų.
Supratingumas, darbuotojo vertinimas, pozityvus požiūris į darbą
Tinkamos darbo sąlygod
Supratingumas
Tinkamas darbų krūvio paskirstymas, pagarbūs santykiai, tinkamas apmokėjimas
Geri santykiai su kolektyvu, geras vadovas.
Kada administracija vertina tavo darbą, kuomet paisoma tavo nuomonės, geras mikroklimatas darbo vietoje ir dar daug kitų...
Malonus kolektyvas, mandagumas, emocijų valdymas, asmeninių santykių ir nusistatymų palikimas šone.
Pozytivi darbo aplinka
Palankios salygos.zinios darbo srityje.teigiamas bendravimas su aplinkiniais.
Darbuotojo vertinimas
Kolegu geranoriskumas padeti sunkiose situacijose, nenumatytu aplinkybiu neatsiradimas, tinkamai planuojamas darbo laikas, tinkama kolegu kompanija, tinkami darbo irankiai, aplinka
Geras atlyginimas. Draugiškas kolektyvas
Alga, sutarimas kolegų tarpe, mylimas darbas
Geri santykiai kolektyve
Gera darbo aplinka be streso
Draugiškas kolektyvas, kompetetingas, išmintingas vadovas, maloni darbo aplinka
Puikus kolegų bendradarbiavimas tarpusavyje, gebėjimas tinkamai spręsti konfliktus, pastangos, kad jų nekiltų, vienas kito palaikymas ir supratimas.
Aiškiai apibrėžtos užduotys,savo pareigų žinojimas, geras mikroklimatas,geri tarpusavio santykiai su kolegomis, vadovu,pasitikėjimas ir atlikto darbo įvertinimas.
Konkrečios užduotys, geri tarpusavio santykiai su kolegomis, motyvuojantis atlygis už darbą, vadovų ir specialistų pagalba pagal poreikį.
geri santykiai su darbo kolektyvu kurie dirba tame pačiame bute, administracijos palaikymas, tikslingų, aiškių bei vienodų taisyklių nustatymas globotiniams, taip pat ir darbuotojams.
dabuotoju tarpusavio sutarimas ir palaikymas
Saugumas, komandinis darbas
Visapusė ir gerenoriška vadovų pagalba sprendžiant įvairias problemas
Geras atlyginimas, geri santykiai su kitais darbuotojais, konkretus ir aiškus darbo laikas, ne didelis patiriamas stresas, gerai įrengtas kabinetas/pastatas, pakankamai darbo priemonių.
-
Gera atmosfera
Geras santykis su darbdaviu.
Pasitikėjimas savimi, aiškios užduotys, komandos palaikymas
Geras kolektyvas, darnus komandinis darbas
Darbuotoju bendradarbiavimas
Darnus kolektyvas, teigiamas vadovo požiūris į darbuotoją.
Gera atmosfera ir tarpusavio santykiai tarp dirbančių kolegų, vadovo palaikymas įvairiose situacijose.
Gera atmosfera, darbo įvertinimas, geri tarpusavio santykiai, vaikų elgesys.
Darnus kolektyvas, komandinis darbas
Apibreztos pareigybines funkcijos.komunikacija.
kompetencija darbui
Gera bendravimo atmosfera,pagarba kito nuomonei,galimybė laisvai reikšti savo jausmus ir nuomonę.protingas pareigų paskirstimas tarp darbuotojų,bendradarbiavimas svarstant įvairius klausimus ir problemas.
teigiamas poziuris i darba.ypac,jei darbas mylimas
Geras kolektyvas, puikus ir kompetetingi vadovai,aiskios užduotys, galimybė tobulėti ir pilnas bagažas žinių, patirties.
darbo atmosfera
Noras padėti likimo nuskriaustiems vaikams.
Darbuotojų ir administracijos komandiškumas, bendradarbiavimas, palaikymas, pagalba.
Vadovo dalyvavimas priimant sprendimus
Geri santykiai tarp kolegų
Protingi vadovai,draugiškas kolektyvas, pavojaus nekeliantis darbo pobūdis,motyvuojantis darbo atlygis.
Kolektyvas
Draugiski santykiai su kolegomis, dalijimasis informacija apie ivairias situacijas, darbuotoju vienodas laikymasis bendru namu taisykliu.
Gera darbo atmosfera
Aiškios darbo užduotys, pareigybės, komunikaciją tarpusavyje.
Geri santykiai su klientais, supratingumas is vadovo puses, susuklausymas su kolegomis, empatiskumas, draugiskumas virnas kitu atzvilgiu
Mikro ir makro aplinka institucijoje.
Geras mikro klimatas, vadovų palaikymas, kolektyvo palaikymas, geras atlyginimas