Bendro išprusimo testas 6

1. Šis testas skirtas bendram išprusimui pasitikrinti;

2. Šį testą sudaro 40 klasimų. Siekian išvengti nesąžiningų atsakymų visi klausimai yra privalomi;

3. Nepamirškite, kad kai kurie klausimai gali būti su keliais teisingais atsakymų variantais. Jų pasirinkti atsakymai žymimi varnelėmis (o ne taškais);

4. Nusiuntę savo atsakymus, puslapio apačioje rasite teisingus;

5. Nepamirškite atlikti ir kitų testo dalių.

24. Kas šis žmogus? Kelintame amžiuje gyveno? Kokį sąjūdį (draugiją), susijusį su tam tikrų prekių boikotu, jis įkūrė? Kaip vadinamas Lietuvos istorijos laikotarpis, kada veikė šis žmogus?
Vjvjv
s
ads
asd
Motiejus Valancius
Motiejus Valančius. XIX a. Blaivybės sąjūdis. Baudžiava.
Motiejus Valančius. XIX a. Tautinis sąjūdis.
motiejus valancius. 18. blaivystes. carines rusijos
Motiejus Valančius; XIX a., Blaivininkų; Švietimo laikotarpis
Motiejus Valančius XIX a. Blaivybės draugija Apšvieta
.
Vaižgantas, blaivybės brolija, alkoholis
hgfh
Motiejus Valančius. XVIII a. Blaivybės. Carinės Rusijos okupacija.
b
Nežinau
Motiejus Valančius. Blaivybės broliją/draugiją. 19a. Baudžiavos laikai.
sd
L
Valančius
nzn
1. 2.19a 3,anti alkoholio 4.
valancius 19a. knygnesiu, baudziava
afsdfasdfasdf
Valančius. Blaivybės sąjudis
Motiejus Valančius. XVIII. Blaivybės. Carinės Rusijos okupacija.
M. Valančius. Blaivininkų.
Motiejus Valančius. XIX a. Blaivybės.
M.Valancius,blaivininku
VALANČIUS 19 BLAIVININKŲ SPAUDOS DRAUDIMO
Motiejus Valancius, 20a., blaivybes draugija. Lietuvos nepriklausomybes atkurimas.
valancius
...
Valančius XX a. Blaivybės Tautinis atgimimas
Valancius, xix a. blaivybes draugija.
Motiejus Valančius, blaivininkų draugija?.. Apšvietos amžius.
Motiejus valancius. 19. Blaivybes sajudis. Moderniosios tautos formavimasis.
M. Valančius, XIX a., blaivybės, Lietuva carinės Rusijos sudėtyje