Bendro išprusimo testas 5

1. Šis testas skirtas bendram išprusimui pasitikrinti;

2. Šį testą sudaro 40 klasimų. Siekian išvengti nesąžiningų atsakymų visi klausimai yra privalomi;

3. Nepamirškite, kad kai kurie klausimai gali būti su keliais teisingais atsakymų variantais. Jų pasirinkti atsakymai žymimi varnelėmis (o ne taškais);

4. Nusiuntę savo atsakymus, puslapio apačioje rasite teisingus;

5. Nepamirškite atlikti ir kitų testo dalių.

Čia, nusiuntę savo atsakymus, rasite teisingus atsakymus.
bhgjk
DDFS
-
ka?
?
Atsakymai surašyti eilės tvarka (nuo 1 iki 40 klausimo): 1B;2A;3B;4A;5A;6B/A/C/C/A/E/1 - pipetė; 2 - stovas; sieros rūgštis/E/B/B/A/Bizantijos; Konstantinopolis; Justinianas; Šv. Sofijos soboras (Hagia Sofia); B - mozaika; C - ikona; stačiatikybė/B/D/C/Gandis; Indijos; nesmurtinį; iš D. Britanijos/C/C/E/D/1D;2C;3F;4G;5H;6A;7B;8E/C/E/D/E/C/D/C/A - tanklaivis; B - lėktuvnešis; C - dujovežis; D - keltas (kruizinis)/D/D/A/Dumbliai; vandens užterštumą chemikalais/A/Lavina - didelė greita sniego griūtis; morena - ledyno nešamų uolienų sankaupa/E/B/B/Agava; tekila/C.