Bendro išprusimo testas 2

1. Šis testas skirtas bendram išprusimui pasitikrinti;

2. Šį testą sudaro 40 klasimų. Siekian išvengti nesąžiningų atsakymų visi klausimai yra privalomi;

3. Nepamirškite, kad kai kurie klausimai gali būti su keliais teisingais atsakymų variantais. Jų pasirinkti atsakymai žymimi varnelėmis (o ne taškais);

4. Nusiuntę savo atsakymus, puslapio apačioje rasite teisingus;

5. Nepamirškite atlikti ir kitų testo dalių.

23. Iš kurios knygos pateikta ištrauka? Kas ją parašė? Kelintais metais parašyta ši knyga? Kiek šios knygos egzempliorių išliko iki šių dienų? Su kuriuo tuometiniu religiniu judėjimu susijusi ši knyga?
Katekizmas. Martynas Mažvydas 1547m. 24
As
"Katekizmas".Martynas Mažvydas, 1547 m. 2 egz. protestantizmas
Katekizmas. Martynas Mažvydas. 1547m. 1 egzempliorius. ??
pirmoji lietuviska knyga
Vvv
Katekizmas. marynas Mažvydas. 1547 m. 2. Reformacija.
-
Katekizmas, Martynas Mazvydas, 1537 m., krikscionybe.
Iš "Metai". Autorius Donelaitis. Parašyta 1765-1775m. Likęs vienas egzempliorius. Susijęs su krikščionybe.
Katekizmas, Mažvydas, 1535, 2, protestantizmu
Martyno mažvydo katekizmo 200 liuteronybe
Katekizmas, Martynas Mažvydas, 1547, 3, krikščionybe
Katekizmas. Martynas Mazvydas
Katekizmas , autorius Martynas Mažvydas 1547 metais su protestantizmu
Mažvydo "Katekizmas", 1549m., 3 egz.?, Reformacija
K. Donelaitis. Katekizmas. 2.
Katekizmas Martynas Mažvydas 1536 2 krikščionybe
...
dfhdfhfcgh
Pirmoji knyga. Susiję su krikščionybe. Tai giesmių rinkinys.
"Katekizmas", 1547 m., 2 - Vienas VU, o kitas Torunės universitete
martyno mazvydo katekizmas 1857m. 1, krikscioniu
Metai Donelaitis
ausra,Donelaitis, 1969, 1egzempliorius, krikscionybe
"Katekizmas" Knygelėspačios bylo lietuvninkump ir žemaičiump. Ją parašė MartynasMažvydas. 1547 metais. Išliko 2 egzemplioriai. Knyga susijusi su kontreformaciniu judėjimu.
Martyno Mažvydo katekizmas 1547m. Išliko 2 egzemplioriai. Kontrreformacija.
Katekizmo Mažvydas 1847 3 Protestantizmu
Šventasis Raštas, Žmonės ir Dievas, 0, 1203123, Krikščioniškąja.
M. Daukša. Postilė Krikščionybe
Katekizmas, Martynas Mažvydas, regis 1547, apie 200, reformacija
Katekizmo zodis. Mazvydas. 1547. Tikriausiai neisliko. Perskaiyk pavadinima dar karta...
Katekizmas. Mažvydas. 1579. 3. Protestantizmu.
katekizmo, martymas mazvydas
Katekizmas. Martynas Mažvydas. 1547 m. 3 egzemplioriai. Su protestantų judėjimu.
Katekizmas. Martynas Mažvydas. 1547m. 2 egzemplioriai. Protestantizmas.
"Katekizmas". Martynas Mažvydas. 1547. Krikščionybė.
...
Donelaitis, MEtai
katekizmas,mažvydas,18a,3,katalikybė
sdf
Katekizmas
katekizmas
Katekizmas, Mažvydas, ?, 2, juzaitai
Katekizmas Martynas Mažvydas 1547 2 Krikščionybė
Katekizmas, Mažvydas, 1645m., 2, Protestantizmu
Katekizmas.Martynas Mažvydas.Reformacija
katekizmas m.mažvydas 1547m. 1 reformacija
"Metai". Krisitijonas Donelaitis,
"Katekizmas". Martynas Mažvydas. 1547 m. 2 egzemplioriai. Su reformacija.
tingiu rašyt
M.Mažvydo "Katekizmas" 1547m Krikščionybe
tingiu
mazvydas
Katekizmas 1
-
1
Iš Katekizmo. Martynas Mažvydas. Parašyta 1547m. Išliko 2 egzemplioriai. Susijusi su knygnešiais
Mazvydas. 16 amzius, Neisliko, Krikscionybe.
Nežinau. Taip. 600 m. 1 knyga. Liutorizmas.
is lenkisko katekizmo, kuris laikomas pirmaja lietuviska knyga...m.mazvydas,1517, reformacija (baznycios)
Mažvydo katekizmas
katekizmo 1243 katalikybė
Katekizmas, M. Mazvydas 1547 m.
"Katekizmas". Martynas Mažvydas. -. 1. Liuteronybe.
Katekizmas. Martynas Mazvydas. 1847m. 1. Krikscionybe.
katekizmas mazvydas 16... 1
Katekizmas Martynas Mažvydas 1547 12 Katalikų tikėjimo
Katekizmas. Mažvydas. 16a vid., -, katalikybe.
katekizmas mazvydas 1551 1 vnt katalikybe
Valančius
M. Mažvydas, "Katekizmas". Bijau nusišnekėt, bet lyg 1546 m. 2 egzemplioriai lyg. Susiję su reformacija.
donelaitis
metai
Martynas Mažvydas. „Katekizmas“. 1547m. Išliko 1 egzempliorius. Su protestantizmu.
M. Mažvydas Katekizmas Pirma lietuviška knygą
"Katekizmas". M. Mažvydas. 1547 m. Išliko du egzemplioriai. Reformacija