Bendro išprusimo testas 17

1. Šis testas skirtas bendram išprusimui pasitikrinti;

2. Šį testą sudaro 40 klasimų. Siekian išvengti nesąžiningų atsakymų visi klausimai yra privalomi;

3. Nepamirškite, kad kai kurie klausimai gali būti su keliais teisingais atsakymų variantais. Jų pasirinkti atsakymai žymimi varnelėmis (o ne taškais);

4. Nusiuntę savo atsakymus, puslapio apačioje rasite teisingus;

5. Nepamirškite atlikti ir kitų testo dalių.

21. Kuriam įvykiui, vykusiam 1944–1953 m., skirtos nuotraukos? Kuriuos du ginklus laiko rankose pavaizduoti žmonės?
AK70
Rusų okupacijos sukilimui.
Nezinau
Okupacija
Partizanams, automatas, šautuvas
rezistencijai
Partizanai Laisvės gynėjai
II pasaulinis karas
-
ghbhbmnbnbmnb nnnnnnnnnnnnn
partizaniniam karui liugeris,
š
Antisovietinis pasipriesinimas
cvbnm,.
Muškieta, kulkosvaidis
Partizaninis karas. Automatus.
Partizanams
Partizaninis karas
...
pilietiniam karui, kulkosvaidis, automatas
-
partizanas ir stribas
Antrajai Lietuvos okupacijai. Šautuvus.
Lietuvos okupacija - rezistencine partizanu kova. Automatai
sena ginkla ir jauna ginkla
partizanų kovos
kulkosvaidis
Partizaninis karas.Dešinėje Thompson
nezinau
partizaniniam karui; kalašnikovo automatą ir medžioklinį šautuvą
---
antrasis pasaulinis karas, smaiseris, pps
Lietuvos partizaniniam karui. MP-40 ir PPSh-42