Bedarbio apklausa

Vykdomam projektui reikalinga bedarbių apklausa, siekiant išsiaiškinti šių dienų nedarbo tendencijas
Jūsų specialybė
vadybininke
Vairuotijas
Reklamiste
Kol kas bedarbe
aplinkosauga