nigarunis
Vieša
Pranešti

Baltiškos kultūros plėtros perspektyvos Lietuvos turizmo rinkoje

Senovės baltų kultūra yra mūsų šaknys, kurių kėrojimąsi ilgus amžius stabdo įvairaus plauko jėgos, pradedant religija, karais, baigiant tautos priespaudomis ir priklausomybe SSRS. Tačiau šiais laikais gyvename laisvoje šalyje, kur kiekvienas turime teisę turėti savo nuomonę, ją viešai reikši, skleisti ir ja tikėti. Remdamiesi archiologų tyrinėjimais, išlikusiomis istorinėmis žiniomis, iš kartos į kartą perduodamais papročiais, bei senolių pasakojimais, Lietuva turi galimybę iš naujo atgaivinti ir kurti unikalią kūltūrą, kurios pagalba galime parodyti pasauliui bei priminti patys sau kokį įdomų, autentišką ir unikalų paveldą turime.
Jūsų lytis?Privalomas
Koks jūsų amžius?Privalomas
Kaip dažnai savo noru išeinate pasivaikščioti po miestą, parką ar mišką?
Ar būdami gamtoje kartais susimąstote, kad esate jos dalis?
Ar kartais įsivaizduojate protėvių gyvenimą, kai gamta žmogui buvo švenčiausias dalykas?
Ar sutinkate su pateiktais teiginiais?
Visiškai sutinkuSutinkuIr sutinku ir nesutinkuNesutinkuVisiškai nesutinku
Senovės baltų kultūra yra svarbus protėvių palikimas ir jį reikia puoselėti
Prisimindami protėvių palikimą ugdome savo patriotiškumą ir meilę tėvynei
Senųjų tradicijų puoselėjimas reikalingas ir šiais laikais
Atostogų, laisvalaikio metu ar norėtumėte pajusti baltiškos kultūros dvasią?
Labai norėčiauNorėčiauGalbūt norėčiauNenorėčiauVisai nenorėčiau
Keliatai dienų apsigyventi senoviškoje gyvenvietėje be jokių šiuoalikinių techinnologijų teikiamo konforto
Pasimokyti kaip titnago pagalba uždegti ugnį
Pasimokyti archajiškų dainų
Išgirsti grojant senoviniais instrumentais ir patiems jais pagroti
Pasimokyti senovės amatų (kalvystės, juvelyrikos, pynimo, ir t.t), kulinarijos subtilybių, žvejybos ir medžioklės ypatumų
Sužinoti kaip vyksta apeigos, kaip aukojama senovės dievams, kokios dainos giedamos apeigų metu
Pasimokyti išgyvenimo gamtoje
Sužinoti istorijų, legendų apie senovės mūšius, didvyrius, žynius ir jų nuveiktus darbus
Pabendrauti su rekonstruktoriais, sužinoti atliekamų darbų autentiškumą
Kokios sritys, jūsų nuomone, yra perspektyvios baltiškos kultūros principų intergravimui?
Išvystyta baltiškos kultūros turizmo infrastruktūra - ne tik pasiekimas Lietuvai, bet ir kaip galimas užsienio turistų traukos centras, įvertinkite
Ar valstybė turėtų remti (nebūtinai finansiškai) baltiškos kultūros vystymą?
Kuriuos iš išvardintų baltiško pobūdžio renginių žinote ar esate apie juos girdėję?
Kokie veiksniai įtakoja/įtakotų jūsų dalyvavimą baltiško pobūdžio renginyje?
Labai įtakotųĮtakotųNei įtakotų nei neįtakotųNeįtakotųVisiškai neįtakotų
Kultūringi žmonės ir aplinka
Publikos amžius
Senovės dvasios jausmas
Galimybė pabendrauti su atlikėjais
Populiarus atlikėjas, grupė ar kažkas panašaus
Gyvas alus
Senoviškas maistas
Renginio muzikinė programa
Renginio kultūrinė programa (amatai, paskaitos, pamokos)
Bendramintiškumas
Ar šios anketos užpildymas turėjo įtakos jusų suvokimui apie baltišką kultūrą Lietuvoje?
Ar priskirtumėte save senovės baltų palikuoniui?