Userjazzfeeling
Vieša
Pranešti

Baimės ir streso poveikis muzikos atlikėjams

Gerb. respondente,

 Esu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikos pedagogikos magistro studijų II kurso studentas. Atlieku tyrimą tema : „Baimė ir stresas atliekant muziką: pedagoginis aspektas“. Tyrimo tikslas: išnagrinėti scenos baimės ir muzikos atlikimo nerimo priežastis, priemones bei nuostatas, kurios galėtų prisidėti prie atlikėjo meistriškumo lavinimo. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams. Nuoširdžiai dėkoju už atsakymus.

1. Jūsų lytis?
2. Jūsų amžius?
3. Jūsų išsilavinimas?
4. Kiek metų muzikuojate?
5. Ar jaučiate scenos baimę / nerimą atlikdami muzikinius kūrinius viešai?
6. Kaip manote, ar atlikimo nerimas turi reikšmingos įtakos muzikanto pasirodymo kokybei?
7. Kokių priemonių imatės atlikimo jauduliui suvaldyti?
8. Kuris iš išvardintų pasirodymų Jums sukelia didžiausią atlikimo nerimą? (išrikiuokite nuo didžiausio iki mažiausio, kai 5 - reiškia didžiausią nerimą, o 1 - mažiausią)
12345
Įskaita
Egzaminas
Meistriškumo kursai
Konkursas
Koncertas
9. Kokia publika Jums sukelia didžiausią jaudulį? (išrikiuokite nuo didžiausio iki mažiausio, kai 6 - reiškia didžiausią nerimą, o 1 - mažiausią)
123456
Bendrakursiai
Giminaičiai
Draugai
Dėstytojai / Mokytojai
Vaikai / mokiniai
Patyrę atlikėjai
10. Ar keitėsi Jūsų patiriamas atlikimo nerimas pereinant iš vaikystės į paauglystę ir tapus suaugusiu?
11. Įvertinkite išvardintų veiksnių svarbą stabiliai muzikanto psichologinei būsenai išlaikyti pasirodymo metu. Vertindami taikykite tokią skalę: labai svarbu, svarbu, nelabai svarbu.
Labai svarbuSvarbuNelabai svarbu
Techninis meistriškumas
Atlikėjo amžius bei branda
Įgimtas charakterio tipas
Dėstytojo / mokytojo psichologinis paruošimas
Asmeninis psichologinis pasiruošimas
Auditorija
12. Ar Lietuvos švietimo institucijose yra pakankamai pamokų / paskaitų, suteikiančių informacijos apie muzikos atlikėjo psichologinį pasiruošimą ir atlikimo nerimo savireguliaciją?
13. Ar Jūsų nuomone, tokios pamokos / paskaitos yra reikalingos Lietuvos švietimo institucijose?