Userpadarass
Vieša
Pranešti

Baigiamojo darbo tyrimas. Klausimai 9-11metų amžiaus vaikų tėvams

Atlieku tyrimą baigiamajam darbui. Reiktų anonimiškai kuo plačiau atsakyti į klausimus apie 9-11 metų amžiaus vaikų auklėjimą. Ačiū

Jūsų vardas
1. Jūsų amžius?
2. Kuriame mieste gyvenate?
3. Kokia Jūsų šeimyninė padėtis?
4. Kas Jums yra šeima?
5. Kokios, Jūsų nuomone, yra šeimos funkcijos?
6. Kas, Jūsų nuomone, yra vaiko auklėjimas?
7. Su kokiais sunkumais susiduriate auklėjant vaikus?
8. Kokiais būdais drausminate vaikus? Kodėl?
9. Ar taikote fizines bausmes vaikams?
10. Kokiu, Jūsų nuomone, auklėjimo stiliumi Jūs vadovaujatės dažniausiai?
11. Kaip manote, ar fizinės bausmės yra veiksminga auklėjimo priemonė?
12. Ar buvote baudžiami fizinėmis bausmėmis vaikystėje?
13. Kokios yra dažniausios Jūsų vaikų drausminimo priežastys?
14. Kiek laiko per dieną Jūsų vaikas praleidžia prie kompiuterio?
15. Kaip supažindinate savo vaikus su grėsmėmis internete?
16. Ar žinote, kokio turinio informacija ir kokia veikla internete patinka Jūsų vaikui? Jei taip, kokia?
17. Ar pasitikite savo vaiku, kai jis laiką leidžia internete?
18. Ar manote, jog esate pajėgus ir tinkamai pasirengęs ugdyti kritišką vaiko požiūrį į socialiniuose tinkluose pateikiamą informaciją? Kodėl?
19. Ar Jūsų vaikui yra tekę susidurti su grėsmėmis internete? Jei taip, kokiomis?
20. Kaip dažnai kontroliuojate savo vaiko veiklą internete?
21. Kaip manote, ar Jūsų vaiko naudojimasis internetu/socialiniais tinklais turi įtakos jo pažangumui mokykloje? Kodėl?
22. Ar Jūsų vaikas kreipiasi į Jus dėl neaiškios informacijos, nesuprantamos medžiagos internete? Jei taip, kaip dažnai?
23. Kaip manote, kokios yra grėsmės internete?
24. Kaip manote, ar įmanoma valdyti žiniasklaidos vaikui daromą poveikį? Jei taip, tai kaip? Jei ne, tai kodėl?
25. Kaip interneto naudojimas veikia Jūsų vaiko nuotaiką?