Erika-Ro
110
Vieša
Pranešti

Autorių teisės ir komunikacinė sklaida Lietuvoje

Gerb. Respondentai, ši apklausa - tai viena iš baigiamojo bakalaurinio darbo dalių, skirta nustatyti autorių teisių komunikacijos suvokimą Lietuvoje per vartotojų, autorių ir profesionalų (dirbančių autorių teises ginančiose organizacijose) prizmę.

Apklausą atlieka Vilniaus universiteto Kūrybos komunikacijos studijų programos studentė Erika Rodžiūtė. 

Dėkoju už Jūsų skirtą laiką išsamiai atsakant į klausimus!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūs esate:
2. Koks Jūsų amžius?
3. Kokiai grupei save priskirtumėte, kalbant apie autorinių kūrinių (filmų, knygų, muzikos kūrinių, nuotraukų, straipsnių ir kt.) naudojimą?
4. Ar esate susipažinęs su Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu? Kokiomis aplinkybėmis (mokykloje, universitete, darbe, laisvu metu ar kt.)?
5. Ar esate girdėję apie organizaciją LATGA? Kaip vertinate šios organizacijos veiklą ir informacijos sklaidą visuomenėje apie autorių teises? (Pakomentuokite)
6. Kaip dažnai naudojatės legaliais autorių kūriniais (filmų peržiūra, muzikos kūriniais, knygomis, kompiuterinėmis programomis ir kt.)?
7. Kaip manote, ar nepriklausomos Lietuvos visuomenėje pasikeitė autorių teisių suvokimas nuo Sovietų Sąjungos laikų (kai menas ir kūryba esą priklausė liaudžiai)? Pateikite pavyzdžių.
8. Ar esate pažeidę autorių teises (pavyzdžiui, nelegalus kūrinio atsisiuntimas, kūrinio autoriaus vardo pasisavinimas, citatų vengimas ar kt.)? Kokiomis aplinkybėmis? (Pakomentuokite)
9. Ar esate susidūrę su situacija, kai Jūsų autorinės teisės buvo pažeistos? Kaip? (Pakomentuokite)
10. Kaip dažniausiai sužinote informaciją apie autorių teisių apsaugą bei pažeidimus?
11. Ar, Jūsų nuomone, informacijos apie autorių teises Lietuvoje pakanka? Kur esate matę, skaitę, girdėję apie autorių teises, jų apsaugą bei atsakingą kūrinių naudojimą? (Pakomentuokite)
12. Kaip manote, kokią komunikacinę sklaidą turėtų vykdyti autorių teises ginančios institucijos, kad užtikrintų autorių teisių apsaugą ir sustabdytų pažeidimus? (Galite pasirinkti kelis variantus)
13. Ar galėtumėte pateikti kūrybiškų (jau matytų / girdėtų) būdų, kaip buvo komunikuojama apie autorių teises Lietuvoje? (Pakomentuokite)
14. Kokie komunikaciniai kanalai, Jūsų manymu, būtų naudingiausi šviesti visuomenę apie autorių teises ir jų teisišką vartojimą? (Galite pasirinkti kelis variantus)
15. Kokie legalūs kūrinių naudojimo kanalai Jums žinomi? Ar naudojate spotify.com, soundcloud.com, pakartot.lt ir kt.? Kaip dažnai? (Pakomentuokite)
16. Ar galėtumėte įvardyti valstybę, kurios gerąja autorių teisių komunikacijos patirtimi, Jūsų nuomone, galėtų sekti Lietuva? Kodėl? (Pakomentuokite)