Aukštojo išsilavinimo reikšmė XXI amž.

Esu aukštosios mokyklos studentas. Atlieku tyrimą, kurio tikslas - ištirti aukštojo išsilavinimo teikiamą naudą dabartinėję visuomenėję ir šiuolaikinėję darbo rinkoję. Ši apklausa yra anoniminė. Jūsų atsakymai konfidencialūs ir naudojami bus tik statistiniams apibendrinimams. Maloniai prašome atsakyti į visus klausimus. Dėkojame už Jūsų atsakymus. Klausimynas yra bendro pobūdžio, bet liečia pagrinde besimokančius, baigusius, metusius mokymasį aukštosiosę mokyklosę.

Jūsų manymu, diplomo gavimas ir įneštos jūsų investicijos į gautą / įgyjamą šiuo metu kvalifikaciją jums atsiperka šiuo metu / atsipirks kažkada ateitį? Prašome įrašyti, kodėl taip manote.
Atsipirko jau, nes būtent dėl aukštos kvalifikacijos turiu darbą.