UserRONI
Results188
Vieša
Pranešti

Asmenybės bruožų ir pojūčių sužadinimo siekio vaidmuo prognozuojant ketinimą vartoti kanapes (Amžius: 18-35 m., imtinai)

Gerbiamas tyrimo dalyvi,

Esu Veronika Taraškevič, Mykolo Romerio universiteto taikomosios kriminalinės psichologijos programos magistrantė. Kviečiu dalyvauti tyrime, kurio tikslas yra geriau pažinti asmenines savybes, kurios galimai siejasi su ketinimui vartoti kanapes („žolę“).

   Tyrimas atliekamas anketavimo būdu. Anketa yra anoniminė, o duomenis naudos tik tyrėjas. Surinkus duomenis ir juos statistiškai agregavus, konkretaus asmens indentifikuoti nebus įmanoma. Atliekamame moksliniame darbe bus pateikiami tik apibendrinti visų apklaustųjų duomenys.

   Susipažinti su tyrimo rezultatais bei pačiu darbu bus įmanoma po publikacijos Mykolo Romerio universiteto magistrinių darbų duomenų bazėje.

   Noriu atkreipti dėmesį, jei atsakant į klausimus pasijaustumėte nepatogiai, turite teisę pasitraukti iš tyrimo bet kuriuo metu ir Jūsų duomenys bus sunaikinti ir tyrime nebus naudojami.

   Anketoje nėra teisingų ir klaidingų atsakymų. Prašau atidžiai perskaityti klausimus ir pažymėti vieną Jums labiausiai tinkantį atsakymą. Atsakykite į klausymus pagal tai, kaip jaučiatės dabar.

Dėkoju už Jūsų dalyvavimą!

 

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis (pažymėkite):
Jūsų amžius (įrašykite skaičių):
Jūsų išsilavinimas (pažymėkite):
Jūsų užimtumo statusas (pažymėkite):
Kada paskutinį kartą vartojote kanapes (pažymėkite) ?
Kiek kartų vartojote kanapes per praėjusį mėnesį (jei per vieną dieną rūkėte kelis kartus – laikykite tai vienu kartu, atsakant į šį klausimą).
Žemiau yra nurodyti teiginiai, kurie gali būti būdingi arba nebūdingi Jums. Perskaitykite kiekvieną teiginį ir dešinėje jo pusėje pažymėkite, kuria dalimi sutinkate ar nesutinkate su tuo teiginiu.
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuSunku pasakytiIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Per ateinantį mėnesį ketinu rūkyti kanapes (tikrai žinau, kad tai darysiu).
Man nebūtų sunku rasti kur nusipirkti kanapių, jei norėčiau jas rūkyti per ateinantį mėnesį.
Jei atsiras galimybė, tikrai ketinu rūkyti kanapes per ateinantį mėnesį.
Man rūkyti kanapes per ateinantį mėnesį būtų teikiantis pasitenkinimą dalykas.
Dauguma mano draugų, kurie man yra svarbūs, pritartų mano sprendimui vartoti kanapes.
Man rūkyti kanapes per ateinantį mėnesį būtų beprasmis dalykas.
Mano artimieji (šeima, giminės) pritartų mano sprendimui vartoti kanapes.
Ar rūkysiu kanapes per ateinantį mėnesį priklauso nuo aplinkybių.
Mano pažįstami bendraamžiai pritartų mano sprendimui vartoti kanapes.
Man rūkyti kanapes per ateinantį mėnesį būtų malonus dalykas.
Tik nuo manęs priklauso, ar rūkysiu kanapes per ateinantį mėnesį
Man rūkyti kanapes, per ateinantį mėnesį, būtų žalingas dalykas
Perskaitykite kiekvieną teiginį ir pažymėkite vieną Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą: "Manau, kas esu ..."
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuSunku pasakytiIš dalies sutinkuVisiškai sutinku
Draugiškas (-a), mėgstantis (-i) bendrauti
Užjaučiantis (-i), geros širdies
Neorganizuotas (-a), negebantis (-i) planuoti, išsiblaškęs (-usi)
Atsipalaidavęs (-usi), lengvai susitvarkantis (-i) su įtampa
Mažai besidomintis (-i) menu
Atkaklaus būdo
Gerbiantis (-i) kitus ir pagarbiai su jais besielgiantis (-i)
Linkęs (-usi) tingėti
Išliekantis (-i) optimistu (-e) po nesėkmės
Besidomintis (-i) daugeliu įvairių dalykų
Retai susijaudinęs (-usi) ar nekantrus (-i)
Linkęs (-usi) kaltinti kitus
Patikimas (-a), pastovus (-i)
Nepastovios nuotaikos, patiriantis (-i) nuotaikų svyravimus
Išradingas (-a), randantis (-i) sumanius būdus užduotims atlikti
Linkęs (-usi) būti tylus (-i)
Neužjaučiantis (-i) kitų
Veikiantis (-i) nuosekliai, mėgstantis (-i) tvarką
Dažnai įsitempęs (-usi)
Besižavintis (-i) menu, muzika ar literatūra
Dominuojantis (-i), elgiuosi kaip lyderis (-ė)
Pradedantis (-i) ginčus su kitais
Tas (-a), kuriam (-ai) sunku pradėti kažką daryti
Besijaučiantis (-i) saugiai, patenkintas (-a) savimi
Vengiantis (-i) sudėtingų ir filosofinių diskusijų
Mažiau aktyvus (-i) nei kiti
Atlaidaus būdo
Kartais šiek tiek nerūpestingas (-a)
Emociškai stabilus (-i), nelinkęs (-usi) nusimnti
Ne itin kūrybingas (-a)
Kartais drovus (-i), užsidaręs (-iusi)
Padedantis (-i) kitiems ir nesavanaudiškas (-a)
Palaikantis (-i) švarą ir tvarką
Daug nerimaujantis (-i)
Vertinantis (-i) meną ir grožį
Sunkiai galintis (-i) paveikti kitus
Kartais šiurkštus (-i) su kitais žmonėmis
Produktyvus (-i), padarantis (-i) savo darbus
Dažnai būnu liūdnas (-a)
Giliai mąstantis (-i), įsigilinantis (-i) į dalykus
Kupinas (-a) energijos
Linkęs (-usi) įžvelgti piktus kėslus
Patikimas (-a), toks (-ia) kuriuo (-a) galima pasikliauti
Valdantis (-i) savo emocijas
Sunkiai sekasi įsivaizduoti dalykus
Kalbus (-i)
Kartais šaltas (-a) ir kietaširdis (-ė)
Paliekantis (-i) po savęs netvarką, nesusitvarkantis (-i)
Retai jaučiantis (-i) nerimą ar baimę
Manantis (-i), kad poezija ir spektakliai yra nuobodu
Linkęs (-usi) perleisti atsakomybę kitiems
Mandagus (-i), paslaugus (-i) kitiems
Atkaklus (-i), dirbantis (-i) kol pabaigs užduotį
Linkęs (-usi) būti prislėgtas (-a)
Nesidomintis (-i) abstrakčiomis idėjomis
Kupinas (-a) entuziazmo
Turintis (-i) gerą išankstinę nuomonę apie kitus
Kartais pasielgiantis (-i) neatsakingai
Karšto būdo, lengvai išvedamas (-a) iš kantrybės
Originalus (-i), kupinas (-a) naujų idėjų
Žemiau yra nurodyti teiginiai, kurie gali būti būdingi arba nebūdingi Jums. Perskaitykite kiekvieną teiginį, pažymėkite, kuria dalimi sutinkate ar nesutinkate su tuo teiginiu.
Visiškai manęs neapibūdinaNelabai man tinkaIš dalies man tinkaLabai gerai mane apibūdina
Man atrodo, kad būtų įdomu susituokti su užsieniečiu.
Net ir labai karštą dieną nesimaudau ežere ar kitam vandens telkinyje, jei ten vanduo yra šaltas
Laukdamas (-a) ilgoje eilėje dažniausiai išlieku kantrus (-i).
Man patinka klausytis muzikos garsiai.
Kelionėse stengiuosi kuo mažiau planuoti ir mėgaujuosi atsitiktiniais įvykiais
Vengiu baisių ar labai įtemptų filmų.
Manau, kad pasirodymas ar kalbėjimas viešai yra smagi ir įdomi veikla.
Jei eičiau į atrakcionų parką, pirmenybę teikčiau pasivažinėjimui amerikietiškais kalneliais arba kitiems greitiems atrakcionams.
Norėčiau nukeliauti į labai tolimus ir mįslingus kraštus.
Niekada neloščiau iš pinigų, net jei galėčiau sau tai leisti.
Man būtų patikę būti vienu (-a) iš senųjų tyrinėtojų, atradusių nežinomus Pasaulio kraštus.
Mėgstu filmus, kuriuose daug sprogimų ir automobilių gaudynių.
Man nepatinka aštrus ar gausiai prieskoniais pagardintas maistas.
Manau, kad dirbu geriau, kai patiriu spaudimą iš aplinkos.
Kai skaitau ar tvarkausi, dažnai mėgstu pasileisti muziką ar televizorių.
Man būtų įdomu pamatyti avariją.
Manau, kad valgant restorane geriausia užsisakyti kažką pažįstamo.
Man patinka jausmas, kurį patiri stovėdamas ant aukšto šlaito krašto ir žiūri žemyn.
Jei būtų galimybė aplankyti kitą planetą ar mėnulį, aš būčiau vienas (-a) pirmųjų užsiregistravusių į skrydį.
Aš galiu įsivaizduoti tą jaudinantį jausmą būti mūšio lauke karo metu.