UserKais
Results11
Vieša
Pranešti

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje anketa 2020 m.

Siekdama pagerinti asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybę, Kaišiadorių  rajono savivaldybės  administracija vykdo anoniminę asmenų apklausą ir siūlo Jums užpildyti šią anketą. Jūsų užpildytos anketos padės nustatyti asmenų poreikius ir leis rasti tinkamiausius sprendimus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Ar per pastaruosius 12 mėnesių kreipėtės į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją? *Pasirinkite tik vieną
2. Kaip dažnai kreipiatės į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją? *Pasirinkite tik vieną
3. Kokiu būdu kreipėtės į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją? *Pasirinkite tik vieną
4. Kokia Jūsų kreipimosi į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją priežastis? *Galite pasirinkti kelis variantus
5. Kokios paslaugos Jūs kreipėtės į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją? *Galite nurodyti paslaugos pavadinimą, darbuotojo pavardę, kabineto numerį
6. Ar Jums buvo suteikta visa reikiama informacija ? *Pasirinkite tik vieną
7. Per kiek laiko sulaukėte atsakymo į pateiktą klausimą ? *Pasirinkite tik vieną
8. Ar buvote informuotas apie veiksmus, kurių institucija ėmėsi spręsdama Jūsų klausimą? *Pasirinkite tik vieną
9. Ar valstybės tarnautojas/darbuotojas informaciją Jums suteikė aiškiai ir suprantamai? *Pasirinkite tik vieną
10. Kaip vertinate Jus aptarnavusių valstybės tarnautojų/darbuotojų kompetenciją (įgūdžius, žinias)? *Pasirinkite tik vieną
11. Ar valstybės tarnautojas/darbuotojas Jus aptarnavo mandagiai? *Pasirinkite tik vieną
12. Jūsų lytis: *Pasirinkite tik vieną
13. Jūsų amžius: *Pasirinkite tik vieną
14. Pagrindinis užsiėmimas: *Pasirinkite tik vieną
15. Jūsų pasiūlymai ir pastabos dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos darbo