Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo anketa

Ar dažnai tenka kreiptis į ministeriją?
Kokiu būdu kreipėtės?
Dėl kokios priežasties kreipėtės?
Ar Jums buvo suteikta išsami informacija?
Per kiek laiko buvo pateiktas atsakymas į Jūsų klausimą?
Ar Jus patenkino atsakymų į klausimus pateikimo terminai?
Ar Jums patogus nustatytas asmenų priėmimo ministerijoje laikas?
Ar Jums teko kreiptis į ministeriją švenčių dienomis ir nedarbo laiku?
Ar Jus aptarnavo mandagiai?
Ar Jums pakanka ministerijos svetainėje pateiktos informacijos?
Jūsų pageidavimai, pasiūlymai, pastabos