Asmenų aptarnavimo Šilutės rajono savivaldybės administracijoje kokybės vertinimo apklausa

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kaip vertinate aptarnavimą Šilutės rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybės) administracijoje?
Ar patogus Savivaldybės administracijos nustatytas asmenų priėmimo laikas?
Ar esate pakankamai informuoti apie Savivaldybės administracijos darbo laiką?
Ar užtenka informacijos asmenų aptarnavimo Savivaldybės administracijoje klausimais?
Kaip dažnai kreipiatės į Savivaldybės administraciją?
Kokiu būdu kreipėtės į Savivaldybės administraciją?
Jeigu nesinaudojate el. paslaugomis, nurodykite priežastį?
Kokia Jūsų kreipimosi į Savivaldybės administraciją priežastis ?
Kas Savivaldybės administracijoje Jus aptarnavo ?
Ar tenka ilgai laukti priėmimo ?
Kaip vertinate Jus aptarnavusio specialisto/darbuotojo/struktūrinio padalinio vadovo mandagumą ir paslaugumą?
Ar aiškiai ir tiksliai buvo atsakyta į klausimą (us)?
Ar buvote atidžiai išklausytas (-a) aptarnavusių specialistų?
Ar esate patenkintas kreipimosi rezultatais, t. y. suteikta informacija, konsultacija, reagavimu į prašymą?
Ar buvote informuotas apie veiksmus, kurių Savivaldybės administracija ėmėsi spręsdama klausimą (us) ?
Ar jus tenkino Savivaldybės administracijos atsakymo pateikimo terminas?
Jūsų lytis?
Jūsų amžius?
Kokia Jūsų socialinė padėtis?
Jūsų pasiūlymai, kaip gerinti asmenų aptarnavimo kokybę Šilutės rajono savivaldybės administracijoje ?