ASMENŲ APTARNAVIMO PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISME KOKYBĖS VERTINIMO ANKETA

Prašome Jūsų užpildyti anketą, skirtą klientų aptarnavimo kokybei Panevėžio apygardos teisme įvertinti. Jūsų atviri ir nuoširdūs atsakymai padės mums nustatyti esamą klientų aptarnavimo kokybės lygį teisme ir jį gerinti.

1. Klientų aptarnavimo aplinka Panevėžio apygardos teisme yra švari ir tvarkinga.Privalomas
Prašome pažymėti kiek sutinkate su teiginiu.
2. Darbuotojai (neskaitant teisėjų), su kuriais bendravau Panevėžio apygardos teisme, buvo dėmesingi ir pagarbūs.Privalomas
Prašome pažymėti kiek sutinkate su teiginiu.
3. Darbuotojas aktyviai gilinosi į mano situaciją, problemą.Privalomas
Prašome pažymėti kiek sutinkate su teiginiu.
4. Darbuotojo suteikta informacija buvo išsami.Privalomas
Prašome pažymėti kiek sutinkate su teiginiu.
5. Darbuotojo suteikta informacija buvo aktuali.Privalomas
Prašome pažymėti kiek sutinkate su teiginiu.
6. Darbuotojas informaciją teikė aiškiai, suprantamai (pvz., nevartojo profesinių terminų, jų nepaaiškinęs, žargono ir pan.)Privalomas
Prašome pažymėti kiek sutinkate su teiginiu.
7. Prašome įvertinti kiek bendras klientų aptarnavimo lygis Panevėžio apygardos teisme atitiko jūsų lūkesčius.Privalomas
8. Kokie veiksniai jums kėlė nepasitenkinimą klientų aptarnavimu teisme?
9. Pateikite pastabas ir pasiūlymus dėl klientų aptarnavimo gerinimo Panevėžio apygardos teisme:
DĖKOJAME UŽ ATSAKYMUS!