ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMO ANKETA

             Gerbiami gyventojai, Akmenės rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti kuo geresnę asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo kokybę, kviečia pareikšti savo nuomonę užpildant šią anketą

Kaip vertinate Jus aptarnavusio darbuotojo mandagumą ir paslaugumą?
Nemandagūs darbuotojai
Rašytas laiškas merui 2 kartus. atsakymo jokio.