ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS IR KORUPCIJOS APRAIŠKŲ VERTINIMO ANKETA

Siekdami sužinoti gyventojų nuomonę asmenų aptarnavimo kokybės, prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo klausimais, išsiaiškinti galimus korupcijos Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje atvejus, priežastis ir kitas  aktualias aptarnavimo problemas, parengėme anoniminę anketą. Kviečiame aktyviai atsakyti į anoniminės anketos klausimus. Jūsų atsakymai mums labai svarbūs. Apibendrinti rezultatai bus panaudoti tobulinant mokyklos veiklą, paslaugų darbo kokybę.  
Iš anksto dėkojame už atsakymus. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar Jums teko lankytis Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje?
Ar esate pakankamai informuotas apie mokyklos darbo laiką?
Iš kokių šaltinių sužinote, kad Mato Slančiausko progimnazijoje skelbiami viešųjų pirkimų konkursai?
Ar Jūs informuoti apie veiksmus, kurių mokyklos administracija ėmėsi spręsdama Jūsų klausimus?
Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti kvalifikuotai?
Ar Jus tenkino atsakymų į prašymus, pareiškimus, skundus pateikimo terminai ir turinys?
Ar pakankamai operatyviai buvo išspręstas Jūsų klausimas, išduoti dokumentai?
Ar esate patenkinti darbuotojų, su kuriais Jums teko bendrauti, elgesiu ?
Ar teko susidurti su Mato Slančiausko progimnazijos darbuotojų korupcijos apraiškomis?
Jei teko, tai kurio darbuotojo ir kokiomis aplinkybėmis ?
Apibūdinkite, kaip Jūs suprantate korupciją.
Ar esate girdėję apie korupcijos atvejus mokykloje, kurioje mokosi jūsų vaikai?