Asmeninės investicijos

Sveiki esu VGTU Finansų Inžinerijos Magistro studentė ir ši anketa yra skirta Investicijų valdymo krypties magistrinio darbo tyrimui atlikti. Šiuo baigiamuoju darbu yra siekiama ištirti bei palyginti Lietuvos bei Australijos moterų finansines ir su investavimu susijusias žinias, asmenines investavimo strategijas, jeigu jos neinvestuoja, atsakyti į klausimą dėl kokių priežasčių, o kaip tyrimo rezultatą, pateikti pasiūlymus kaip galima būtų paskatinti Lietuvos moteris investuoti. Palyginimas su Australija yra pasirinktas, tam, kad galbūt Lietuva galėtų pasinaudoti gerosios praktikos metodu ir perimti tam tikras idėjas kaip būtų galima moterims sukurti geresnes sąlygas, priėjimą prie žinių bei informacijos susijusių su investavimu, taip pat atskleisti pagrindinius skirtumus tarp moterų investavimo strategijų ar pasirinkimo neinvestuoti šiose šalyse. Ačiū visoms atsakiusioms, be Jūsų indėlio ir pagalbos šio tyrimo nebūtų įmanoma atlikti!

Ką, Jūsų nuomone, yra svarbiausia žinoti investuojant?
Nekaupti pinigu indeliuose, pinigai nuverteja. Investuoti i kitus saltinius kur pinigai gamina pinigus.
Savo galimybes, rizikas. Aklai nesivaikyti "madų". Pagal galimybes pasverti kaip nsultantų pasiūlymus.
Žinojimas kur investuoji pinigus.
Tikslas svarbu
Pradmenis
Svarbu suprasti investavimo priemones, žinoti jų pribalumus ir trūkumus, mokėti įvertinti riziką.
Sutarties sąlygos, investicinė graža.
Prisiimamà riziká, periodiskuma mokant imokas, vertes svyravimus
Saugumas, patikimumas, grąža
Suvokti, kad laikas – pinigai, ir ne atidėlioti taupymo ir investavimo neva geresniems laikams.
Su investavimu susijusią riziką.
Svarbiausia zinoti, kad investicija gali buti ir teigiama, ir neigiama. Todel labai svarbu, kad investuojami pinigai nebutu "paskutiniai".
Suprasti kam to reikia, protingos apsaugos ilgalaikiame kaupiamajame gyvybės draudime.
domėtis savo investicijomis, jas suprasti. Patikrinti savo investicinę grąžą bent kartą metuose.
Atsiperkamumas. Pastovi analizė
Kokie tikslai, tikėtina grąža, rizikos
Nuojauta kaip kuo maziau prarasto pinigu ir tureti stabilu prieaugi.
Žinios apie portfelio rizikingumą, diversifikavimą, investicijų grąžas
Diversifikacija Investicijų saugumas Ilgalaikė perspektyva
Sekti savo investicines kryptis, t.y. kontroliuoti riziką
Įvertinti savo rizikos toleranciją ir pagal ją pasirinkti investavimo priemones
Numatyti perspektyvas
įvertinti rizikas ir lėšų praradimo tolerancijos ribas