Ar dokumentinė literatūra skaitytoją įtraukia labiau nei grožiniai kūriniai?

Laukiu jūsuų nuomonių

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pasirinkite taip ar ne ir argumentuokite kodėl?