UserSociologinistyrimas
Results49
Vieša
Pranešti

Apmokamos vaiko priežiūros atostogos seneliams: moterų, kurios dirba ir turi (turės) anūkų, apklausa

Kviečiame dalyvauti apklausoje DIRBANČIAS SENELES, tai yra, moteris kurios šiuo metu dirba ir turi bent vieną anūką (-ę) iki 5 m. amžiaus arba tikėtina, kad kelių artimiausių metų eigoje sulauks gimstant anūkų.

Pastaba: Jei Jūs esate mažo vaiko mama ar besilaukianti moteris, kuriai yra aktuali ši tema - prašome pasiūlyti užpildyti klausimyną savo mamai ar anytai, tačiau nepildykite klausimyno pačios, nes jame pateikiam klausimai skirti būtent dirbančioms senelėms. 

2018 m. balandžio mėn. 1 d. įsigaliojo  Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimas, pagal kurį teisę gauti vaiko priežiūros išmoką turi  vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjas, ar vienas iš vaiko senelių. Kitaip tariant, sudaroma galimybė pasirinkti, ar apmokamų vaiko priežiūros atostogų išeitų vienas iš vaiko tėvų, ar vienas iš vaiko senelių (jei jis (ji) tuo metu yra dirbantis (-i).  

Kadangi Jūs esate dirbanti ir turite anūkų iki 5 m. amžiaus arba tikėtina, kad kelių artimiausių metų eigoje susilauksite anūkų, norime sužinoti Jūsų asmeninį požiūrį į šią naują galimybę.

Apklausa yra vykdoma anonimiškai, Jūsų vardo ir pavardės niekur nurodyti nereikia. Surinkti duomenys bus naudojami tik apibendrinti, siekiant suprasti (potencialių) senelių požiūrį į galimybę išeiti vaiko priežiūros atostogų vietoje vaiko tėvų bei ketinimus pasinaudoti šia galimybe.

Atsakyti į klausimus užtruks neilgai - apie 5 minutes. Atsakinėjant prašome galvoti apie savo asmeninę situaciją ir nuostatas. Iš anksto dėkojame už nuoširdžius atsakymus.

Pradėdama pildyti šį klausimyną, išreiškiate savo sutikimą dalyvauti tyrime.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kaip apskritai vertinate galimybę apmokamas vaiko priežiūros atostogas suteikti ne tik vaiko tėvams, bet ir seneliams?Privalomas
Pasisakykite kiek plačiau – kodėl vertinate naujovę būtent taip? Atsakymą parašykite:
Kam, Jūsų nuomone, šis įstatymo pakeitimas bus labiausiai naudingas?Privalomas
Kiekvienoje eilutėje pažymėkite savo vertinimą skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 reiškia „visiškai nenaudingas“, o 5 reiškia „labai naudingas“.
12345
Anūkams
Vaiko tėvams
Seneliams
Darbdaviams
Valstybei
Sodrai
Mokesčių mokėtojams
Jei Jums per artimiausius 3 metus reikėtų spręsti (t. y., būtų laukiama anūko (-ės) (-ų) gimimo), ar Jūs būtumėte linkusi išeiti vaiko priežiūros atostogų?Privalomas
Jei Jums asmeniškai artimiausiu metu (per ateinančius 3 metus) tektų rinktis tarp darbinės veiklos ir anūko (-ės) (-ų) priežiūros atostogų, ką pasirinktumėte?Privalomas
Jei toks įstatymo pakeitimas būdų galiojęs prieš gimstant Jūsų pirmajam anūkui (anūkams), ar Jūsų šeimai (Jums ir Jūsų sūnaus / dukros šeimai) būtų buvusi aktuali galimybė, kad vaiko priežiūros atostogas imtumėte Jūs, o ne vienas iš anūko tėvų?Privalomas
Klausiama tik tų respondenčių, kurios jau turi bent vieną anūką (-ę), gimusius prieš įsigaliojant įstatymo pataisai (t. y. iki 2018 m. balandžio 1 d.)
Kurios iš žemiau esančių aplinkybių galėtų Jus asmeniškai sulaikyti nuo sprendimo prisiimti anūko (-ės) (-ų) priežiūrą išeinant vaiko priežiūros atostogų vietoje anūko (-ės) (-ų) tėvų?Privalomas
Prie kiekvieno teiginio pažymėkite savo sutikimą arba nesutikimą, kad tokia aplinkybė sulaikytų nuo sprendimo imti vaiko priežiūros atostogas vietoje vaiko tėvų. 1 reiškia "visiškai nesutinku", 5 reiškia "visiškai sutinku".
12345
Mano darbas man labai svarbus ir įdomus, nenorėčiau jo atsisakyti
Nenorėčiau prarasti darbo, nes jis yra gerai apmokamas
Rūpestis dėl to, kad gali būti sunku vėliau (grįžus po vaiko priežiūros atostogų) iš naujo įsidarbinti (sugrįžti į darbą)
Mano požiūriu, vaikų priežiūros atsakomybė turi tekti tėvams, o ne seneliams
Manau, kad man tai gali būti pernelyg sunkus fizinis krūvis
Manau, kad man tai gali būti pernelyg didelis psichologinis krūvis
Skiriasi mano sūnaus / dukros / marčios / žento ir mano požiūris į vaikų auklėjimo metodus
Mažas anūko (-ės) amžius
Išėjus vaiko priežiūros atostogų pablogėtų mano finansinė padėtis
Jei vaiko priežiūrą perims seneliai, gali nukentėti vaiko santykiai su tėvais
Kas galėtų paskatinti Jus prisiimti anūko (-ės) (-ų) priežiūrą išeinant vaiko priežiūros atostogų vietoje anūko (-ės) (-ų) tėvų?Privalomas
Prie kiekvieno teiginio pažymėkite savo sutikimą arba nesutikimą, kad tokia aplinkybė paskatintų imti vaiko priežiūros atostogas vietoje vaiko tėvų. 1 reiškia "visiškai nesutinku", 5 reiškia "visiškai sutinku".
12345
Mano sūnaus / dukros / marčios / žento negalėjimas pačiam (-ai) prižiūrėti savo vaiką (liga, žalingi įpročiai, emigracija, įkalinimas)
Man gresiantis atleidimas iš darbo (įstaigos reorganizacija, etatų mažinimas ar pan.)
Man sunkiai pakeliami reikalavimai darbe
Aš mėgstu vaikus ir man sekasi bendrauti su jais
Tai, kad anūkas (-ė) jau būtų kiek paaugęs (-usi)
Jau šiuo metu labai daug laiko tenka skirti anūkų priežiūrai, todėl apmokamos vaiko priežiūros atostogos man būtų palanku
Man ir taip arti pensija, todėl nereikės galvoti apie sugrįžimą į darbą
Tokia galimybė ženkliai pagerintų mano sūnaus / dukros / anūko šeimos padėtį
Liko tik keletas klausimų apie Jus. Galbūt norite dar kažką pakomentuoti apie galimybę dirbantiems seneliams išeiti apmokamų vaiko priežiūros atostogų gimus anūkui (-ei) (-ams) vietoje vieno iš vaiko tėvų?
Koks Jūsų amžius?Privalomas
Parašykite, kiek Jums yra metų.
Ar šiuo metu turite anūkų?Privalomas
Koks šiuo metu yra Jūsų užimtumo darbe pobūdis?Privalomas
Koks yra Jūsų aukščiausias įgytas išsilavinimas?Privalomas
Įvertinkite savo šeimos finansinę padėtį.Privalomas