UserSRAAD
Results0
Vieša
Pranešti

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (Departamentas) atlieka apklausą, kuria siekiama išsiaiškinti ūkio subjektų nuomonę apie Departamento teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę. Prašome Jūsų atsakyti į keletą klausimų bei pareikšti savo nuomonę. Anketa yra anoniminė, todėl tikimės, kad Jūsų nuoširdūs atsakymai padės gauti teisingus ir objektyvius rezultatus, kurie padės tobulinti Departamento darbą.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

 

ŪKIO SUBJEKTŲ APKLAUSOS ANKETA

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kuriame Lietuvos regione vykdote veiklą?Privalomas
2. Kaip vertinate Departamento teikiamas asmenų aptarnavimo paslaugas?
Komentaras
3. Kaip vertinate Departamento vykdomą valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę?
Komentaras
4. Ar kreipėtės į Departamento specialistus konsultacijos?
Komentaras
5. Kaip vertinate konsultacijų ir metodinės pagalbos teikimą?
Komentaras
6. Ar Departamento konsultacija buvo naudinga?
Komentaras
7. Ar pakankamai randate informacijos Departamento interneto svetainėje (https://aad.lrv.lt/)?
Komentaras
8. Ar pirmaisiais veiklos metais (pradėjus ūkinę veiklą 2017-2018 m.) gavote naudingą konsultaciją?
9. Ar pirmaisiais veiklos metais (pradėjus ūkinę veiklą 2017-2018 m.) patikrinimų metu buvo nustatyta aplinkosauginių pažeidimų?
10. Ar už nustatytus pažeidimus pirmaisiais veiklos metais (pradėjus ūkinę veiklą 2017-2018 m.) buvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus atvejus, kai jos buvo būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui?
Komentaras
11. Ar per planinius patikinimus gavote naudingos konsultacijos?
Komentaras
12. Ar Aplinkos apsaugos reikalavimų kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti?
Komentaras
13. Kokioms verslo sritims Aplinkos apsaugos reikalavimų kontroliniai klausimynai būtų naudingi/reikalingi?
14. Kokios Departamento teikiamos informacijos Jums labiausiai trūksta?
15. Ar bendraudami su Departamento darbuotojais ir tarnautojais (pavyzdžiui, patikrinimų metu) susiduriate su korupcijos apraiškomis - jei taip, tai su kokiomis?
Komentaras
16. Kiti Jūsų pasiūlymai, pastabos, pastebėjimai: