UserSmiltyne
Results67
Vieša
Pranešti

Apklausa skirta šeimoms, auginančioms klausos sutrikimą turinčius vaikus, lankančius ugdymo įstaigas

Bendrija PAGAVA beveik 30 metų vienija šeimas, auginančias kurčius ir neprigirdinčius vaikus visoje Lietuvoje, turi ilgametę tiesioginio darbo su šeimomis patirtį, todėl geba suprasti šeimų poreikius ir organizuoti atitinkamas veiklas. 

Mūsų Bendrijos PAGAVA nariai yra kurčiųjų ir girdinčiųjų šeimos (tai kurtieji ir girdintys tėvai; kurtieji vaikai, kalbantys gestų kalba; neprigirdintys vaikai, kalbantys tiek žodine, tiek gestų kalba; klausos aparatų bei kochlearinių implantų naudotojai, dažniausiai bendraujantys šnekamąja kalba). Kurtieji ir neprigirdintieji vaikai lanko tiek specialiąsias, tiek bendrojo lavinimo mokyklas visoje Lietuvoje.

Norėdami tobulinti organizacijos darbą ir teikti geresnes ir kokybiškesnes paslaugas, siekiame atsinaujinti organizacijos narių statistinius duomenis.

Apklausa padės išsiaiškinti, kokias ugdymo įstaigas (ikimokyklines, priešmokymklines, mokyklas) lanko klausos sutrikimų turintys vaikai. Galėsime jose dirbantiems švietimo specialistams teikti konsultacijas, informaciją ir pagalbą pasiruošiant 2024 m. įtraukiojo ugdymo pradžiai, organizuoti mokymus.

Sutinkti duomenys bus naudojami tik bendrijos PAGAVA veiklai ir nebus viešai publikuojami.

Jeigu nesate bendrijos nariai, tačiau norėtumėte daugiau sužinoti apie organizacijos veiklą ar įstoti į PAGAVA, kviečiame susiekti el. paštu: [email protected]

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Ar esate bendrijos PAGAVA narys?Privalomas
Vaiko vardas ir pavardė, jeigu esate bendrijos PAGAVA narys
Pažymėkite vaiko naudojamą klausos technikos pagalbos priemonęPrivalomas
Įrašykite vaiko ugdymo įstaigos pavadinimąPrivalomas
Gyvenvietė