Apklausa ketinamų vykdyti studijų programų ekspertams

Gerbiamieji,

Studijų kokybės vertinimo centras, siekdamas nuolat tobulinti ketinamų vykdyti studijų programų vertinimą, prašo Jūsų atsakyti į žemiau pateikiamus klausimus. Prašome pasirinkti vieną iš siūlomų atsakymų. Taip pat būtume dėkingi už Jūsų atvirą nuomonę pateikiamais klausimais. Jeigu turite klausimų, susijusių su anketos pildymu, kreipkitės elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 210 77 27.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Ar sutinkate, kad:Privalomas
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinku
SKVC nustatyta ketinamos vykdyti studijų programos aprašo forma yra tinkama atlikti studijų programos vertinimą pagal nustatytus kriterijus
SKVC nustatyti ketinamos vykdyti studijų programos aprašo priedai tinkamai papildo studijų programos apraše pateiktą informaciją
Kaip siūlytumėte tobulinti ketinamos vykdyti studijų programos aprašo formą ir jo priedus, kad būtų sudarytos sąlygos tinkamam ekspertų darbui?
2. Ar SKVC teikiama metodinė medžiaga ketinamos vykdyti studijų programos vertinimui Jums buvo naudinga?Privalomas
Kaip siūlytumėte tobulinti SKVC metodinę medžiagą ketinamos vykdyti studijų programos vertinimui?
3. Ar SKVC Metodikoje nustatyti vertinimo kriterijai pagal sritis yra tinkami analizuoti ketinamos vykdyti studijų programos parengtumo kokybę?Privalomas
Pakomentuokite savo atsakymą, pateikite pavyzdžių
4. Ar per vizitą buvo sudarytos galimybės surinkti papildomus įrodymus ketinamos vykdyti studijų programos vertinimui?Privalomas
Pakomentuokite savo atsakymą, pateikite pavyzdžių
5. Ar sutinkate, kad:Privalomas
SutinkuIš dalies sutinkuNesutinku
Ekspertų grupę sudarė tinkamos kompetencijos ekspertai
SKVC paskirtas koordinatorius profesionaliai konsultavo ekspertus
Ekspertų grupės vadovas tinkamai paskirstė užduotis ir vadovavo darbui (pildo ekspertų grupės nariai, išskyrus grupės vadovą)
Kaip siūlytumėte tobulinti ekspertų grupės darbo organizavimą?
6. Kaip siūlytumėte tobulinti SKVC darbą atliekant ketinamų vykdyti studijų programų kokybės vertinimą, siekiant studijų kokybės gerinimo?
7. Eksperto vardas ir pavardė (neprivaloma)