Apklausa dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos įgyvendintų projektų

Zarasų rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektus:

1.    „E – demokratijos plėtra Zarasų rajone“, kurio metu sukurta tarybos narių posėdžių diskusinės ir balsavimo sistemos su video sekimu sistema.

2.     „Elektroninės demokratijos priemonių diegimas ir plėtra Zarasų rajone“, kurio metu sukurta galimybė komentuoti, balsuoti „už“ ir „prieš“ teisės aktų projektus, sukurtas internetinis žiniatinklis bendravimui, teisės aktų publikavimo interneto svetainėje paslauga, e-dokumentų pasirašymo e-parašu modulio sistema bei sukurtos tarybos posėdžių darbotvarkės sudarymo, derinimo, protokolavimo, publikavimo sistema.

Maloniai prašome pateikti atsakymus į anketos klausimus, kurių pagrindu bus vertinamos sukurtos elektroninės paslaugos ir atliekami tobulinimai.

Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai yra konfidencialūs.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos pateikimo logika aiškiai ir lengvai suprantama:Privalomas
Paaiškinimas: ar ši paslauga pateikiama lengvai suprantamai ir intuityviai?
Paaiškinkite kodėl nesutinkate su aukščiau pateiktu teiginiu.
Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninė paslauga pateikiama vizualiai patraukliai:Privalomas
Paaiškinimas: Ar paslaugos pateikimas, išdėstymas ir kiti elementai sukuria teigiamą įspūdį, kuris skatina naudotis paslauga?
Paaiškinkite kodėl nesutinkate su aukščiau pateiktu teiginiu.
Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos funkcijų ir parinkčių išdėstymas yra aiškus ir patogus:Privalomas
Paaiškinimas: Ar su paslaugos teikimu susijusių funkcijų ir pasirinkimų išdėstymas yra logiškas, t.y. ar paslaugos funkcijos, pasirinkimai ir kt. pateikiami matomai ir aiškiai?
Paaiškinkite kodėl nesutinkate su aukščiau pateiktu teiginiu.
Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiama pakankamai informacijos susijusios su elektroninėmis paslaugomis:Privalomas
Paaiškinimas: Ar pateikiama pakankamai su elektroninėmis paslaugomis susijusios informacijos, detalizuojančios elektroninių paslaugų teikimą, terminus, reikalavimus, atsakomybes ir kt.?
Paaiškinkite kodėl nesutinkate su aukščiau pateiktu teiginiu.
Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikta pakankamai aiškios naudojimosi elektronine paslauga instrukcijos:Privalomas
Paaiškinimas: Ar aiškiai ir patogiai pateikiami paaiškinimai, kaip naudotis elektronine paslauga?
Paaiškinkite kodėl nesutinkate su aukščiau pateiktu teiginiu.
Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiama pakankamai būdų, kaip susisiekti su paslaugą administruojančiais institucijos darbuotojais:Privalomas
Paaiškinimas: Ar pateikiami pakankami patogūs bendravimo ir susisiekimo su už paslaugos teikimą atsakingais darbuotojais būdai (telefonai; el. paštas ir kt.)?
Paaiškinkite kodėl nesutinkate su aukščiau pateiktu teiginiu.
Ar sutinkate su teiginiu, kad į užklausas atsakoma pakankamai greitai, tinkamai ir kompetentingai:Privalomas
Paaiškinimas: Ar į nurodytais būdais pateiktas užklausas yra atsakoma per priimtiną (jei yra - per nurodyta) laikotarpį ir tinkamai paaiškinant iškilusios problemos sprendimą?
Paaiškinkite kodėl nesutinkate su aukščiau pateiktu teiginiu.
Ar sutinkate su teiginiu, kad visą paslaugą galima gauti internetu, nėra poreikio vykti tiesiogiai į instituciją:Privalomas
Paaiškinimas: Ar visa video transliacijos paslauga yra teikiama elektroniniu būdu, ar suteikiamas visas reikalingas funkcionalumas stebėjimui, t. y. ar tam tikrais atvejais nėra poreikio tiesiogiai vykti dalyvauti į Tarybos posėdžius?
Paaiškinkite kodėl nesutinkate su aukščiau pateiktu teiginiu.
Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos pateikimas Jums atrodo saugus:Privalomas
Paaiškinimas: Ar paslaugos pateikimas, pristatymas ir pateikiama informacija suteikia naudojimosi paslauga saugumo įspūdį?
Paaiškinkite kodėl nesutinkate su aukščiau pateiktu teiginiu.
Kaip dažnai Jūs naudojatės internetu?Privalomas
Kiek vidutiniškai valandų per dieną Jūs naudojatės internetu?Privalomas
Jūsų amžius:Privalomas
Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų išsimokslinimas:Privalomas
Jūsų darbinis statusas:Privalomas
Jūsų gyvenamoji vieta:Privalomas