Usernatag
Vieša
Pranešti

Apklausa apie Darbuotojų motyvavimą

Gerbiami Respondentai, šita anketa skirta mano diplominiam darbui tema : "DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO SISTEMOS TOBULINIMAS" prašau nelikti abejingiems sąžiningam triusui. Dėkoju visiems skirusiems brangų laiką
Ar jums svarbus motyvavimas?
Tinkamas motyvavimas skatina Jus naršiau dirbti?
Ar Jūs patenkinti darbovietėje taikomais motyvavimo priemonėmis?
Kuris veiksnys Jums svarbesnis?
Ko pasigedote motyvavime?
Kaip vertinate mikroklimatą darbovietėje?
Ar darbo aplinka yra maloni ir patogi?
Ar Jūsų įmonėje egzistuoja geri ir šilti santykiai tarp vadovų ir pavaldinių?
Ar Jūsų įmonėje yra galimybių pakilti karjeros laiptais?
Ar įmonė rūpinasi personalo ugdymu, darbuotojų kvalifikacijos kėlimu?
Ar įmonėje vertinama iniciatyva?
Ar įmonėje egzistuoja komandinis darbas?
Kokia darbo apmokėjimo sistema yra taikoma skaičiuojant Jūsų darbo užmokestį?
Jūsų darbo sunkumas yra adekvatus gaunamam atlyginimui?
Jūsų pajamos?
Jūsų nuomone mokamas atlyginimas yra konkurencingas rinkoje?
Ar esate patenkinti savo dabartiniu darbu?
Jeigu atsirastų galimybė ar pakeistumėte darbą?
Dėl kokios priežasties pakeistumėt darbą? (pažymėkite 3 tinkamiausius variantus)
Kiek laiko dirbate šioje įmonėje?
Išsilavinimas?
Jūsų amžius?
Jūsų lytis?