Usersigitavisockiene1
Vieša
Pranešti

Apklausa apie anglų kalbos mokymąsi nuotoliniu būdu

Šios apklausos tikslas - sužinoti jūsų nuomonę apie anglų kalbos mokymąsi nuotoliniu būdu virtualioje aplinkoje Moodle, ir, atsižvelgiant į jūsų atsakymus bei komentarus, padaryti pamokas kuo naudingesnes ir įdomesnes.

1. Ar mokėtės/mokotės/planuojate mokytis anglų kalbos nuotoliniu būdu virtualioje Moodle aplinkoje?
2. Jei mokėtės/mokotės/planuojate mokytis anglų kalbos nuotoliniu būdu, kas jus paskatino tai daryti?
Ar mokymąsi anglų kalbos nuotoliniu būdu virtualioje aplinkoje Moodle vertinate kaip efektyvų?
Kaip vertinate jau parengtos anglų kalbos mokymosi medžiagos Moodle kokybę? Apibūdinkite keliais žodžiais.
Kokios priemonės, jūsų nuomone, galėtų pagyvinti anglų kalbos mokymąsi nuotoliniu būdu?