Useredmundas.myp
Vieša
Pranešti

Apklausa apie Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbą

Kaip vertinate Alytaus miesto savivaldybės tarnautojų veiklą? Vertinimas: 1-labai blogai 2-blogai 3-patenkinamai 4-gerai 5-labai gerai
Česlovas Daugėla, meras
Rima Rakauskienė, vicemerė
Nijolė Makštutienė, vicemerė
Feliksas Džiautas, administracijos direktorius
Jonas Palionis, direktoriaus pavaduojas
Albinas Jasiulevičius, direktoriaus pavaduotojas