UserGrete23
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

ANKETA MOKINIAMS

Gerbiamas respondente,

Jūs esate respondentai, atsitiktinai atrinkti iš Lietuvos profesinio mokymo institucijų mokinių, dalyvauti tyrime, kurį atlieka LEU Socialinių mokslų fakulteto Ekonomikos kattedros magistrantė. Tyrimas atliekamas magistriniam darbui tema ,,Verslumo ugdymo Lietuvos profesinėse mokyklose analizę ir tobulinimą“. Tyrimo tikslai: išsiaiškinti ar Lietuvos verslumo mokyklose yra vykdomos tobulinimo galimybės.

1. Jūs esate:
2. Jūsų amžius:
3. Kurioje klasėje Jūs mokotės?
5. Kas, Jūsų manymu yra verslumas? (Pasirinkite iš pateiktų apibrėžimų).
6. Kaip manote, kokie yra pagrindiniai jūsų verslumo žinių šaltiniai?
7. Kokios jūsų turimos verslumo ugdymo žinios
8. Ar mokykla, kurioje mokotės dalyvauja verslumo ugdymo projektuose?
9. Ar jūsų mokykloje yra verslumo ugdymui skirtas dalykas?
10. Kaip manote, ar verslumo ugdymas yra svarbus Jūsų ateičiai, karjerai?
11. Kaip manote ar reiktų tobūlinti verslumo ugdymo dalyką? (Jei tokį turite)
12. Kurių dalykų pamokose daugiausiai kalbate verslumo ugdymo temomis? (Galite pasirinkti daugiau nei vieną variantą)
14. Ar Jūs galvojate sieti ateitį su nuosavu verslu?

Anketos meniu

Kita anketa »