Userrasaa
Results28
Vieša
Pranešti

ANKETA KAIMIŠKŲJŲ SENIŪNIJŲ DARBUOTOJAMS IR GYVENTOJAMS

Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centras siekia išsiaiškinti, kaip kaimo vietovėse būtų galima sukurti naujas darbo vietas. Apklausos metu surinkta medžiaga padės parengti pasiūlymus, kaip gerinti gyventojų darbo ir buities sąlygas. Prašome jūsų labai atidžiai atsakyti į VISUS klausimus. Dėkojame už atsakymus.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar seniūnijos teritorijoje veikia biblioteka?
2. Ar seniūnijos teritorijoje yra kino teatras ar salė, kur rodomi kino filmai?
3. Ar seniūnijos teritorijoje veikia interneto kavinė ar kita įstaiga, kurioje galima naudotis internetu?
4. Ar seniūnijoje veikia paštas?
5. Kurios sveikatos priežiūros įstaigos veikia seniūnijoje?
6. Kurios viešojo maitinimo įstaigos veikia gyvenvietėje?
7. Kurios mokymo įstaigos veikia gyvenvietėje?
8. Ar jūsų gyvenamoje vietovėje yra laisvų, nenaudojamų (apleistų, likusių be šeimininko) pastatų:
9. Ar įmanoma šiuos pastatus panaudoti seniūnijos gyventojų reikmėms?
10. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti amatų (puodžių, drožėjų, audėjų ir t.t.) centrą?
11. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti automobilių remonto dirbtuves?
12. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti buitinės technikos remonto dirbtuves?
13. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti žemės ūkio inventoriaus remonto dirbtuves?
14. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti stalių dirbtuves?
15. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti statybos ir butų remonto darbų įmonę?
16. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti kirpyklą?
17. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti siuvyklą?
18. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti pirtį?
19. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti valgyklą, kavinę, užkandinę?
20. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti viešbutį, motelį?
21. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti vaikų papildomo ugdymo ir popamokinio užimtumo centrą?
22. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti senelių ir neįgaliųjų globos namus?
23. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti sveikatos priežiūros ir reabilitacijos centrą ?
24. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti istorijos ir kraštotyros muziejų, turizmo informacijos centrą?
25. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti biblioteką – skaityklą?
26. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti kultūros ir sporto centrą?
27. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti verslo informacijos centrą, vertimo paslaugas ?
28. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti privatų vaikų darželį ?
29. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti privačią mokyklą ?
30. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonę?
31. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti žemės ūkio produktų parduotuvę, turgų ?
32. Ar jūsų gyvenvietėje galima sukurti viešosios tvarkos apsaugos centrą?
33. Ar organizuojate gyventojų ekskursijas, pavyzdžiui į muziejus, teatrus?
34. Ar organizuojate įvairaus pobūdžio mokymus, seminarus gyventojams?
Įvertinkite aktyvaus poilsio galimybes seniūnijoje:
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogai
Sporto aikštynai
Paplūdimiai, maudymosi vietos
Dviračių takai
Slidinėjimo trasos
Poilsiavietės - stovyklavietės
Kultūrinių renginių organizavimas
41. Kiek šiuo metu yra išvykusių seniūnijos gyventojų uždarbiauti į užsienį?
42. Kiek yra grįžusių seniūnijos gyventojų iš užsienio ?
43. Kaip vertinate ūkinės veiklos pokyčius šioje seniūnijoje (gyvenvietėje)?
44. Kaip vertinate apylinkių kultūrinę veiklą ?
45. Kaip vertinate apylinkių gyventojų saugumą?
46. Kurios gyventojų grupės kelia daugiausia teisėsaugos problemų?
47. Ar daug seniūnijoje asmenų, neturinčių arba vengiančių darbo ?
48. Ar seniūnijoje stiprėja vietos bendruomenių veikla ?
Pateikite pastabas ir pasiūlymus, aktualius šios seniūnijos gyventojams:
Užpildymo vieta (rajonas, seniūnija):Privalomas