UserAndriusr1992
Results5
Vieša
Pranešti

Anketa emigrantams

Esu Mykolo Romerio universiteto studentas Andrius Rekašius. Atlieku tyrimą, kurio tikslas
išsiaiškinti emigracijos problemas ir jų įtaką Lietuvos darbo rinkos tendencijoms. Anketa yra
anoniminė, todėl vardo ir pavardės nurodyti nereikia.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų amžius:
2. Jūsų lytis:
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Jūsų šeimyninė padėtis:
5. Prieš kiek laiko emigravote iš Lietuvos?
6. Kurioje užsienio šalyje šiuo metu gyvenate?
7. Ar dirbote Lietuvoje, prieš emigruojant?
8. Nurodykite, kokia Jūsų profesija buvo Lietuvoje?
9. Ar gyvendamas Lietuvoje seniai galvojote apie emigraciją?
10. Toliau pateikti motyvai, kurie galėjo lemti Jūsų sprendimą emigruoti iš Lietuvos. Prie kiekvieno motyvo pasirinkite Jums tinkamą variantą (kiek sutinkate, kad nurodytas motyvas lėmė Jūsų apsisprendimą emigruoti):
visiškai nesutinkunesutinkunei sutinku, nei nesutinkusutinkuvisiškai sutinku:
Darbo pajamų neturėjimas
Nepastovios pajamos
Darbo nebuvimas
Pareiga išlaikyti šeimą
Draugai/giminės pakvietė
Geresnės darbo perspektyvos
Noras išbristi iš skurdo
Geriau apmokamas darbas
Kita...
11. Ar išvykdamas jau žinojote, kur ir ką dirbsite?
12. Ar darbo užmokestis ir sąlygos atitiko Jūsų lūkesčius?
13. Kokios pareigos yra Jūsų šiuo metu?
14. Pagal ką Jūs rinkotės darbą emigracijoje?
15. Ar ilgam planavote išvykti?
16. Ar planuojate artimiausiu metu grįžti į Lietuvos darbo rinką?
17. Kaip manote, ar Jūsų darbiniai gebėjimai yra šiandien reikalingi Lietuvoje?
18. Toliau pateikiami teiginiai, susiję su emigracijos įtaka Lietuvos darbo rinkos tendencijoms. Prie kiekvieno teiginio pažymėkite Jums tinkamiausią atsakymo variantą:
visiškai nesutinkunesutinkunei sutinku, nei nesutinkusutinkuvisiškai sutinku
Mažėja nedarbo lygis
Grįžta patirties daugiau turintys specialistai
Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas
Nekvalifikuotos darbo jėgos trūkumas
Kyla įvairios socialinės problemos
Didėja Lietuvoje dirbančių atlyginimas
Lietuvos valstybė praranda lėšas
Gerėja Lietuvoje dirbančių darbo sąlygos
Mokesčių netekimas į valstybės biudžetą
Kita...