Userlboguskiene
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Anketa

         Šiaulių universiteto, Specialiosios pedagogikos (specializacija- logopedija), nuolatinių studijų programos  4 kurso studentė atlieka tyrimą „Pedagogų požiūris į ikimokyklinio amžiaus gabius vaikus“, kuriuo siekiama išsiaiškinti pedagogų požiūrį į gabių vaikų ugdymo(si) galimybes ikimokykliniame amžiuje.

Anketa anoniminė. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus pateikti baigiamajame darbe.

Pažymėkite (apibraukdami, pabraukdami ar pažymėdami + ženklu.) Jūsų nuomone, labiausiai tinkamus atsakymo variantus.

1. Intelektualiai gabūs vaikai pasižymi: Teiginiai
2. Kokias savybes turi turėti pedagogas ugdydamas gabius ikimokyklinio amžiaus vaikus? (Pasirinkti tik 2 - 3 atsakymų variantus).
3. Ar turite pakankamai žinių apie gabių ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą?
7. Ar skiriate daugiau dėmesio gabiam vaikui dirbdama grupėje?
8. Ar tėvai supranta, kad augina gabų vaiką?
9. Jei tėvai supranta, kad augina gabų vaiką. Jų elgesys:
10. Vaiko gabumams atsiskleisti labiausiai padeda:
11. Jūsų išsilavinimas
12. Pedagoginio darbo stažas:
13. Kvalifikacinė kategorija:

Anketos meniu

Kita anketa »