ANKETA APIE VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS KONTROLINIUS KLAUSIMYNUS.

1. Ar kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti?
2. Jūsų pastabos ir pasiūlymai dėl kontrolinių klausimynų naudojimo, jų turinio.