ANKETA APIE VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS KONTROLINIUS KLAUSIMYNUS.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Ar kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti?
2. Jūsų pastabos ir pasiūlymai dėl kontrolinių klausimynų naudojimo, jų turinio.