Userpusele
Vieša
Pranešti

Anketa apie inovacinės kultūros tyrimą

Gerb. respondente, esu Kauno technologijos univeristeto magistrantūros II kurso studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslas yra atskleisti inovacinės kultūros raišką mokslo ir technologinėms žinioms imliose įmonėse. Anketa anoniminė. Visi apklausos rezultatai bus naudojami tik apibendrintai analizei, todėl tikiuosi, kad Jūsų nuoširdūs ir sąžiningi atsakymai padės įgyvendinti tyrimo tikslą. Nuoširdžiai dėkoju už atsakymus.
Koks Jūsų įmonės sektoriaus tipas?
Kiek Jūsų įmonėje dirba darbuotojų?
Kokią inovacinę veiklą vykdo Jūsų įmonė?
Kokie ištekliai geriausiai charakterizuoja Jūsų įmonę?
Kokioms vertybėms Jūs pritariate ir kokiomis vadovaujatės? Pažymėkite tris svarbiausias.
Kaip Jūs vertinate savo asmenybę? Pažymėkite Jums tinkančius teiginius.
Kuri kultūros vertybė Jums atrodo svarbiausia?
Ar keičiasi vertybių ir tradicijų sistema Jūsų įmonėje?
Jei taip, tai kas skatina tokius pokyčius?
Kaip Jūs vertinate savo įmonės kultūros vertybes?Pažymėkite tinkančius teiginius.
Kaip Jūs suprantate įmonės kultūrą?
Kam Jūsų nuomone reikalinga įmonės kultūra?
Kaip Jūs vertinate savo įmonės valdymo kultūrą?
Kaip manote ar būtų sunku pakeisti Jūsų įmonės kultūrą?
Ar norėtumėte keisti esamą įmonės kultūrą?
Kaip Jūs vertinate įmonės darbuotojų tarpusavio santykius? Pažymėkite tinkančius teiginius.
Ar Jūs bendradarbiaujate su kitomis įmonėmis? Pažymėkite tinkančius teiginius.
Kaip Jūs vertinate savo ir įmonės darbuotojų tarpusavio santykius? Pažymėkite tinkančius teiginius.
Kokia Jūsų nuomonė apie dalyvavimą tarpasmeniniuose komunikacijos kanaluose ir tinkluose?
Kokie informacijos, žinių ir idėjų inovacijoms šaltiniai naudojami jūsų įmonėje?
Kuris iš pateiktų žinių perdavimo mechanizmo metodų yra priimtinas Jūsų įmonei?
Kuris žinių perdavimo būdas yra taikomas Jūsų įmonėje?
Ar Jūsų įmonė skatina keitimąsi žiniomis tarp įvairių įmonės padalinių darbuotojų?
Kokiais būdais Jūs skatinate dalijimąsi žiniomis tarp savo darbuotojų?
Kaip Jūs vertinate informacijos sklaidą Jūsų įmonėje? Pažymėkite tinkančius teiginius.
Ar Jūs skatinate darbuotojus siūlyti naujas idėjas naujų produktų kūrimui ir tobulinimui?
Kaip Jūs skatinate darbuotojus siūlyti naujas idėjas?
Kas Jūsų įmonėje vertina darbuotojų siūlomas naujas idėjas?
Kaip Jūs vertinate riziką eksperimentuojant su naujais produktais, technologijomis nesėkmės atveju?
Kokia Jūsų nuostata į pokyčius? Pažymėkite Jums tinkančius teiginius.
Kokią reikšmę turi laikas priimant naujoves?
Kaip Jūs vertinate vykstančius pokyčius ir jų riziką savo įmonėje?Pažymėkite tinkamus teiginius.
Kaip Jūs vertinate darbuotojų klaidas ir nesėkmes rizikos atveju? Pažymėkite tinkančius teiginius.
Kaip Jūs sprendžiate iškilusias problemas savo įmoneje? Pažymėkite tinkamus teiginius.
Kurie iš pateiktų faktorių, Jūsų nuomone, turi svarbą ugdant kūrybiškumą darbe?
Su kuriais teiginiais, Jūsų nuomone, yra susijęs kūrybiškumas?
Kokios mokomosios programos vyksta Jūsų įmonėje?
Kokios naudos Jūs tikėtumėtės iš kūrybiškumo ir inovacijų valdymo mokymų?
Jūsų elektroninio pašto adresas: