ANKETA APIE GYVENTOJŲ APTARNAVIMĄ „VIENO LANGELIO“ PRINCIPU

Kviečiame visus, nors kartą besikreipusius į Savivaldybės  interesantų priimamąjį „viename langelyje“, pareikšti savo nuomonę dėl gyventojų aptarnavimo Savivaldybėje „vieno langelio“ principu

Tikslas: nustatyti, kaip asmenys vertina aptarnavimą „viename langelyje“, ištirti prašymų nagrinėjimo kokybę ir nustatyti pagrindines priežastis, darančias įtaką aptarnavimo lygiui.

Apklausoje galite dalyvauti elektroniniu būdu www.akmene.lt rubrikoje „Apklausos“ arba atvykę į „vieną langelį“ L. Petravičiaus a.2, Naujojoje Akmenėje, ir užpildę anketą iki 2018-12-30

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kokiu klausimu teko kreiptis
Jūsų nuomonė apie Savivaldybės administracijos darbo, prašymų nagrinėjimo kokybę, asmenų priėmimo laiką. Ar pakanka kabinetų rodyklės, ar lengvai randate kabinetus, kur norite užeiti?
Jūsų nuomonė apie Savivaldybės administracijos darbo, prašymų nagrinėjimo kokybę, asmenų priėmimo laiką. Ar Jus patenkino atsakymo pateikimo terminas?
Jūsų nuomonė apie Savivaldybės administracijos darbo, prašymų nagrinėjimo kokybę, asmenų priėmimo laiką. Ar Jums rūpimi klausimai išspręsti pakankamai kvalifikuotai, atsakymas suprantamas ir aiškus?
Jūsų nuomonė apie Savivaldybės administracijos darbo, prašymų nagrinėjimo kokybę, asmenų priėmimo laiką. Ar Jums patogus nustatytas asmenų priėmimo laikas?
Jūsų nuomone, į kokias sritis Savivaldybėje turėtų būti kreipiamas didžiausias dėmesys, kas kelia susirūpinimą
„Viename langelyje“, mero ir direktoriaus priimamuosiuose (toliau – priimamasis) dirbančių asmenų darbo kokybė
puikiaigeraipatenkinamaiblogai
Asmenų aptarnavimo operatyvumas priimamajame
Priimamojo darbuotojų žinios ir profesionalumas
Priimamojo aplinka
Priimamojo darbuotojų apranga
Teiginiai apie Priimamojo darbuotojus
TaipNeNeturiu nuomonės
Stengiasi įsiklausyti ir patenkinti žmonių lūkesčius
Teikia informaciją išsamiai ir suprantamai
Mandagūs ir maloniai bendrauja
Kompetentingi ir gerai išmano savo darbą
Jei skambinote telefonu, kaip vertinate informacijos suteikimo pakankamumą, aiškumą, pokalbio kultūringumą?
Kaip vertinate kitų Savivaldybės darbuotojų darbo kultūrą
puikiaigeraipatenkinamaiblogai
Bendravimas, įsiklausymas
Informacijos pateikimas išsamiai ir suprantamai
Pokalbio aiškumas, kultūringumas
Kompetencija
Darbuotojų apranga
Jūsų pasiūlymai, kaip gerinti priimamųjų darbą, pastabos