ANKETA APIE DEKLARACIJĄ DĖL PIRMŲJŲ VERSLO METŲ

1. Ar žinote apie Deklaraciją dėl pirmųjų veiklos metų?
2. Ar prireikus Jums Valstybinė darbo inspekcija suteikė naudingą konsultaciją apie pirmiesiems verslo metams taikomas verslo priežiūros lengvatas?
3. Ar pirmaisiais verslo metais Valstybinė darbo inspekcija Jums taikė poveikio priemones?
4. Jeigu į klausimą Nr. 3 atsakyta teigiamai, kokios poveikio priemonės buvo taikytos ir už kokį pažeidimą?