Userlboguskiene
Results0
Vieša
Pranešti

Anketa

         Šiaulių universiteto, Specialiosios pedagogikos (specializacija- logopedija), nuolatinių studijų programos  4 kurso studentė atlieka tyrimą „Pedagogų požiūris į ikimokyklinio amžiaus gabius vaikus“, kuriuo siekiama išsiaiškinti pedagogų požiūrį į gabių vaikų ugdymo(si) galimybes ikimokykliniame amžiuje.

Anketa anoniminė. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus pateikti baigiamajame darbe.

Pažymėkite (apibraukdami, pabraukdami ar pažymėdami + ženklu.) Jūsų nuomone, labiausiai tinkamus atsakymo variantus.

 

1. Intelektualiai gabūs vaikai pasižymi: TeiginiaiPrivalomas
SutinkuSutinku iš daliesNesutinku
Sparčia pažintine raida.
Ankstyvais skaitymo įgūdžiais ( sulaukus 4-5 m.).
Gera atmintimi.
Turtingu žodynu.
Plačiais interesais (domėjimusi mokslu, literatūra ir menu).
Smalsumu.
Plačiomis bendrosiomis žiniomis.
Kūrybiškumu.
Greitai suvokiamomis abstrakčiomis sąvokomis ir simboliais.
Pastabumu.
Aiškiai reiškiamomis mintimis.
Siekimu užsibrėžto tikslo.
Savo nuomonę, kurią išsako dominančiais klausimais apie mėgstamas veiklas.
Lakia vaizduote.
Vidine mokymosi motyvaciją, susijusia su jų interesų sritimi.
Lengvu bendravimu su bendraamžiais ir suaugusiais.
Pasižymi gerais socialiniais įgūdžiais.
Greitu orientavimusi situacijoje.
Atsakingu elgesiu