Userpugzlio.namai
Vieša
Pranešti

ANKETA 5-12 klasių tėvams

Gerbiamieji 5-12 klasių mokinių tėveliai,

Esu Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Ekonomikos ir verslo programos paskutinio kurso studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti neformaliojo ugdymo plėtros galimybes.

Apklausa yra anoniminė.

Man labai aktuali Jūsų nuomonė, todėl prašau atsakyti į visus šios anketos klausimus.

Nuoširdžiai dėkoju už pagalbą atliekant tyrimą.

1. Kokią mokyklą lanko jūsų vaikas ?
2. Ar Jūsų vaiko lankomoje mokykloje yra organizuojami neformalaus ugdymo užsiėmimai?
3. Ar Jums pakanka informacijos apie neformaliojo ugdymo organizavimą švietimo įstaigoje?
4. Ar jūsų vaikas(-ai) lanko neformaliojo ugdymo užsiėmimus?
5. Ar, Jūsų nuomone, neformaliojo ugdymo proceso organizavimas atitinka Jūsų vaiko amžių?
6. Ar, Jūsų nuomone, neformaliojo ugdymo proceso organizavimas atitinka Jūsų galimybes?
7.Kaip manote, ar neformaliojo ugdymo kokybei turi įtakos sėkmingas mokytojo(-ų) ir tėvų bendradarbiavimas?
8. Ar gaunate profesionalią informaciją apie vaiko neformaliojo ugdymo veiklą (būrelius)?
9.Ar esate patenkinti mokytojais, kurie organizuoja neformaliojo ugdymo (popamokinę) veiklą?
10.Ar manote, jog mokytojais, kurie organizuoja neformaliojo ugdymo (popamokinę) veiklą yra pakankamai kvalifikuoti?
11. Kokius neformaliojo ugdymo užsiėmimus lanko jūsų vaikas?
12. Ar Jums reikia mokėti už neformaliojo ugdymo užsiėmimus?
13. Ar mokama suma už neformaliojo ugdymo užsiėmimus jums yra priimtina (tinkama)?
14. Ar jūsų vaikas (-ai) norėtų lankyti daugiau neformaliojo ugdymo užsiėmimų, jei būtų galimybės?
15.Kiek eurų vienam vaikui per mėnesį skiriate neformalaus ugdymo užsiėmimams?
16.Kas paskatintų jūsų vaiką (-us) rinktis daugiau neformaliojo ugdymo užsiėmimų ? (pažymėkite visus variantus, kurie tinka):
17. Kaip manote, ar reikalingas neformalus vaikų užimtumas, mokinių atostogų metu?
18.Ar norėtumėte vaiką(-us) leisti į pasirinktas dienines ar savaitines stovyklas mokinių atostogų metu?
19. Kokių kyla kliūčių jūsų vaikui(-ams) norint dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje?
20. Neformaliojo ugdymo (popamokine) veiklą padėjote vaikui išsirinkti atsižvelgdami į:
Ką galėtumėte pasiūlyti dėl neformaliojo ugdymo (popamokinės) veiklos galimybių tobulinimo?