Userstudija
Results1
Vieša
Pranešti

ALZHEIMERIO LIGA SERGANČIŲ PACIENTŲ SLAUGOS YPATUMAI

Gerb. apklausos Dalyvi (-e),

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos bakalauro studijų programos III kurso studentė, Rita Bubelytė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas – išanalizuoti Alzheimerio liga sergančių pacientų slaugos ypatumus. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa – anoniminė (nereikia rašyti nei vardo, nei pavardės). Surinkti duomenys bus naudojami rengiant mokslines išvadas bei praktines rekomendacijas, kurios padės tobulinti slaugos procesą.

Ši tyrimo priemonė patvirtinta KU SvMF Slaugos katedros Etikos komisijos posėdyje. Iškilus neaiškumams, prašom kreiptis į darbo autorių (-ę) Ritą Bubelytę (tel. +370 688143529) arba į Etikos komisijos pirmininką (tel. (846) 398 558).

Iš anksto ačiū už Jūsų skirtą laiką ir užpildytas anketas.

Autorinės teisės ginamos: Pedro L Pancorbo Hidalgo, leidimą naudoti gavo: Rita Bubelytė.

Anketa skirta slaugytojams, slaugantiems Alzheimerio liga sergančius pacientus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jei reikia, mechaniniai suvaržymai gali būti naudojami kaip pakaitalas priežiūros tikslais ar profesionalų patogumui.
2. „Zarito“ skalė naudojama slaugytojų darbo pasitenkinimo įvertinimui.
3. Kai artimieji negali garantuoti Alzheimerio liga sergančių žmonių priežiūros, priimant į įstaigą galima išvengti socialinės izoliacijos ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui.
4. Skiriama įprasta mityba, kol neįvertinamos disfagijos priežastys.
5. Turi būti naudojamos nemedikamentinės ir medikamentinės priemonės kartu norint valdyti skirtingus elgesio ir psichologinius simptomus Alzheimerio liga sergantiems pacientams.
6. Slaugytojai neprivalo pranešti apie artimųjų piktnaudžiavimą ar įtarimą dėl to vyresniąjai slaugytojai, tik turi pranešti kitiems specialistams.
7. Ypatingo sujaudinimo, smurto ir agresyvumo valdymas turi vykti saugioje, mažai stimuliuojančioje aplinkoje, atskirai nuo kitų pacientų
8. Specifiniai vaistai yra pirmoje vietoje gydant psichologinius ir elgesio sutrikimus.
9. Mechaninių apribojimų taikymas, taikymo tipas ir data, priežastis, teikiama priežiūra ir informuotas sutikimas turėtų būti užregistruoti paciento medicininiame įraše.
10. Paliatyvioji pagalba susijusi su psichosocialine, dvasine, kultūrine ir šeimos paramos pagalba.
11. Reikia vykdyti ilgalaikio fizinio aktyvumo programas, kad būtų galima išlaikyti pacientų funkcionalumą.
12. Jei įmanoma, skysčius girdyti per burną.
13. Artimųjų ir globėjų informavimas apie netolimos mirties galimybę yra nesusijęs su slaugos tobulėjimu per kelias paskutines dienas.
14. Artimieji prižiūrintys Alzheimerio liga sergantį asmenį informuojami apie ligą ir galimas jos komplikacijas, ir turimus socialinius išteklius bei paramos sistemas.
15. Elgesio modifikavimas, nustatyta higiena ir sukeltas šlapinimasis padidina Alzheimerio liga sergančių pacientų šlapimo nelaikymą.
16. Turi būti nurodytas, kas yra paciento atstovas, kuris turėtų būti įtrauktas į sprendimų priėmimą ir priežiūros planavimą susijusį su pacientu.
17. Artimieji slaugantys Alzheimerio liga sergantį asmenį turėtų būti informuojami ir mokomi, kaip užkirsti kelią pacientų elgesio ir psichologinių simptomų atsiradimui.
18. Patariama Alzheimerio liga sergančiam asmeniui ankstyvoje ligos stadijoje parašyti dokumentą, kuriame būtų nurodoma jo poreikių patenkinimo norai („gyvenimo dokumentas“).
19. Suteikti globėjui visapusišką pagalbą, įskaitant konsultavimą ir emocinis palaikymas.
20. Intervencinių kasdienio gyvenimo programos nemažėja, o slaugytojų darbo krūvis didėja.
21. Reikia įrašyti paciento medicinos įraše, jo ligos pradžios duomenis, ligos progresavimo duomenis, jo psichologinius ir elgesio simptomus.
22. Slaugos planuose turėtų būti atsižvelgiama į kasdienio gyvenimo veiklą, kad ji būtų kuo labiau pritaikyta pacientui savarankiška veikla siekiant išlaikyti funkciją, mokėti prisitaikyti ir lavinti įgūdžius.
23. Jei Alzheimerio liga yra pažengusi reikia naudoti nasogastrinį vamzdelį arba perkutaninę gastrostomą kiekvieną kartą maitinant, jei yra disfagija.
24.Jūsų amžius?
25. Jūsų lytis?