UserkarolinaS
Privati
Pranešti
Anketa neaktyvi

Alternatyviosios komunikacijos priemonių ir būdų taikymas logopedo darbe

Mieli kolegos,

šios apklausos tikslas – atskleisti, kokias alternatyviosios komunikacijos priemones ir būdus taikote savo darbe ugdant vaikų kalbą ir plėtojant jų komunikacijos galimybes. Jūsų nuomonė ir patirtis labai svarbi! Prašome atsakyti į visus anketos klausimus.

Tyrimą atlieka Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros IV kurso studentė Karolina Šeputytė. Kilus klausimams kreiptis: karolinaa.seputyte@gmail.com.

Pic
2. Lytis:
3. Pedagoginio darbo stažas:
4. Kvalifikacinė kategorija:
5. Kaip apibūdintumėte savo patirtį taikant alternatyviąją komunikaciją logopedo darbe?
7. Kaip Jūsų ugdytiniai bendrauja pratybų metu?
8. Vaikų, kuriems taikoma alternatyvioji komunikacija, bendravimo gebėjimai:
9. Kokias alternatyviosios komunikacijos priemones Jūs naudojate savo darbe?
10. Kokias būdais naudojamos alternatyviosios komunikacijos priemonės?
11. Sunkumai, su kuriais susiduriate, taikydami alternatyviąją komunikaciją, skatindami vaikus bendrauti:

Anketos meniu

Kita anketa »