Usersstarikass
Results66
Vieša
Pranešti

Aktyvaus turizmo plėtros perspektyvos Lietuvoje

Šios anketos pagalba bus atliekamas tyrimas apie aktyvaus turizmo plėtros perspektyvas Lietuvoje.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūs esate:
Kokius poreikius ir lūkesčius tikitės patenkinti rinkdamiesi aktyviojo turizmo rūšį?
Kokią aktyvaus turizmo paslaugą labiausiai mėgstate?
Jei pasirinkote "kita" įrašykite
Kaip dažnai Jūs naudojatės aktyviojo turizmo paslaugomis?
Dažniausiai aktyviuoju turizmu užsiimate?
Kokia kelionės trukmė Jums palankiausia?
Aktyviojo turizmo paslaugas renkatės?
Kelionės pasirinkimui didžiausios įtakos turi?
Kas Jums keliaujant aktyviuoju būdu svarbiausia?
Kuriuo metų laiku, Jūsų nuomone, stokojama aktyvaus turizmo paslaugų Lietuvoje?
Ar Jus tenkina aktyviojo turizmo paslaugų įvairovė Lietuvoje?
Ar suteikta aktyvaus turizmo paslauga patenkino Jūsų išankstinius lūkesčius?
Ko labiausiai trūksta plėtojant aktyvųjį turizmą Lietuvoje?
Kokios aktyvaus turizmo rūšies/paslaugos Jūs pasigendate Lietuvoje, galbūt su tokia esate susiduręs (-usi) užsienyje?
Ar Jums pakanka informacijos apie aktyvųjį turizmą?
Jūsų lytis:
Jūsų amžius: